Innbyggervekst og den kommunale tilretteleggerrollen er to viktige faktorer som spiller en vesentlig rolle i det kommunale inntektssystemet og velferdsproduksjonen. Innbyggervekst er økningen i antall innbyggere i en kommune, mens tilrettelegging innebærer at kommunen aktivt tar en rolle i å legge til rette for nye næringsarealer og boligtomter, kulturtilbud og velferdstilbud for innbyggerne sine – generelt legger til rette for bolyst og en fremtidsrettet og moderne utvikling av kommunen til det beste for sine innbyggere.

Innbyggervekst er en viktig faktor i det kommunale inntektssystemet. Antall innbyggere har stor betydning for kommunenes økonomi. Dette skyldes at kommunene mottar økonomisk støtte fra staten basert på antall innbyggere. Jo flere innbyggere en kommune har, jo større økonomisk støtte mottar kommunen fra staten. Dette gjør at innbyggervekst er en viktig faktor for kommunene for å kunne opprettholde og forbedre velferdstjenester og infrastruktur.

Innbyggervekst gir altså inntekter til å kunne å opprettholde og forbedre velferdstjenester og infrastruktur. Kommunen må tilrettelegge for at innbyggerne får tilgang til nødvendige tjenester og, som for eksempel helsevesen, en trygg og verdig eldreomsorg, barnehager, skoler og veier. Dette krever investeringer fra kommunen, både økonomisk og administrativt. Ved å tilrettelegge for innbyggerne kan kommunen sikre at de får tilgang til de tjenestene de har krav på.

Det kommunale inntektssystemet og velferdsproduksjonen er også tett knyttet sammen. Kommunen er ansvarlige for å produsere velferdstjenester og infrastruktur, og dette krever betydelige økonomiske ressurser. Det kommunale inntektssystemet bidrar til å sikre at kommunene har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å produsere og opprettholde disse tjenestene.

Videre er det også en sammenheng mellom tilrettelegging og velferdsproduksjon. Tilrettelegging av infrastruktur og tjenester er avgjørende for å kunne produsere gode og tilfredsstillende velferdstjenester. For eksempel, en god infrastruktur, som veier og transportsystemer, er avgjørende for at for eksempel hjemmetjenesten kan nå ut til pasienter for eksempel i Sul eller på Ørmelen.

Verdal Arbeiderparti sin strategi for å skape vekst og utvikling i Verdal kommune er basert på sosialdemokratiske verdier. Om Verdal kommune skal ha mulighet til å utvikle seg fremover, bli et samfunn hvor alle kan lykkes og leve sine liv, må vi legge til rette for innbyggervekst, slik at kommunen får penger til å investere og skape Velferd. Arbeiderpartiet har i sin styringsperiode mellom 1990-2029 under ordførerne Gerd Janne Kristoffersen og Bjørn Iversen lagt til rette for industri og næringsarealer, boligtomter, kultur og omstilling av kommunen. Mellom 1999-2019 fikk Verdal kommune over 200 nye bedrifter, realisert Verdal industripark med flere viktige aktører, og en økning i folketallet på 1300 nye innbyggere. Vi må faktisk tilbake til 1970-tallet for å finne en lignende vekstperiode i vår kommune sin historie.

Om Verdal kommune skal fortsette å ha en moderne utvikling i tråd med resten av landets kommuner, må vi skaffe nye innbyggere, som både kommunen og næringslivet har et stort behov for. En passiv og bakoverlent politikk er da det siste man trenger. Vi trenger en proaktiv og hardtarbeidende politisk ledelse med klare mål og ambisjoner på vegne av kommunen med energi og virketrang til å ta Verdal og regionen fremover i kampen om innbyggeren og får å legge til rette for at alle som bor her har like, rettferdige og gode utgangspunkt til å leve, bo, nyte og bygge livet i fantastiske Verdal kommune.

Innbyggervekst og tilrettelegging avgjørende for kommunene i forhold til både det kommunale inntektssystemet og velferdsproduksjonen. Innbyggervekst bidrar til å øke kommunenes økonomiske ressurser, mens tilrettelegging sikrer at innbyggerne får tilgang til nødvendige tjenester.

Tor Martin Nordtømme, varaordførerkandidat Verdal Ap.