Personlig høringssvar til forslag om ny barnehagelov:

Ei odelsjente fra Skogn med skog og korndrift på gård

hadde i si` tid to gode bæsteforeldre på `kår.

Så døde de begge, - og kårhuset med flott uteområde lå der.

Jeg fylte det i 2006 med 18 glade unger, 5 dyktige voksne og skitne sandkasse-klær.

Siden da er kårhuset fraskilt, - og Kårstua et seriøst AS. - Omgitt av leik og latter, tårer og sang

Vi utvider stadig vekk, -da fornøyde foreldre framsnakker oss gang-på-gang.

Slik er Kårstua blitt en attraktiv barnehage for i dag 56 små og 19 «store»,

og ungene får delta i alt fra griseslakting til vår-oinn på jordet.

Vi harver med John-Deere og får sitte på både liten og stor,

-for læren om mat-auk er viktig; Fra jord-til-bord.

Dyktige voksne lærer ungene: «Det finnes ikke dårlig vær!» «Ut på tur- aldri sur!»

Trøsking, slakting, safting og sopptur. Elgjakt i skogen samt gåtur og skitur.

Alt dette får Kårstua-ungene være med på i løpet av ett barnehage-år.

SÅ til selve poenget og mitt høringssvar: VI HÅPER VI BESTÅR!?

For her er det liv-laga for fortsatt mangfoldig innhold og god drift.

Vi har jungeltelegrafen med oss og mange søkere, -så om plassene er det rift!

Om bare mine gode ansatte og jeg som gründer, eier og Bestyrerinde får gode nok vilkår!?

-Som er bærekraftige og forutsigbare, -og gir grunnlag for fortsatt drift i mange år!?

Med dette forslaget til ny barnehage-lov blir jeg betenkt og lite vis!

Mange kommuner, - som her i Levanger, har svært dårlig økonomi og er i skvis.

Hvordan forvaltes lovforslagets muligheter og ansvar av politikere og administrasjon på sikt?

-Skal det satses på egne kommunale barnehager som gis en fordel til langsiktig drift?

Så kan vi private tildeles færre plasser? -Og i tillegg skal de tilskudds-satsen forvalte!?

-Dette oppleves ikke greit, -det er som en mulighet til å «skjalte-og-valte»!?

Prinsippet om likebehandling kan da forsvinne og dessverre smuldres bort!

Og jeg er redd dagens sunne konkurranse og likeverdige muligheter forsvinner fort.

«Hallo departement` og regjering og dåkk på tinget`: VÅKN`OPP!!

-Æ rope HØGGT så det høres heilt ned te Oslo-bøgda: Herre kain dåkk faktisk stopp!!»