Kommunaldirektøren foreslo å stanse driften for Åsen barnehage fra august 2024. Dette mener vi er kortsiktig sparing. For åtte år siden flyttet barnehagen i midlertidige lokaler med løfte om nybygging. For sju år siden var det 25 barn i barnehagen, men siden nybyggingen ble skjøvet ut i tid, ble det færre og færre nye barn i barnehagen.

I dag er det kun sju barn igjen. Grunnen for det er usikkerheten som har spredt seg angående nybyggingen av barnehagen.

Det er ikke kun barn som trenger forutsigbarhet, men også oss foreldre. Nå er de to andre barnehagene - Bruse barnehage og Mossingan barnehagen - godt belagt.

Driftsstans for Åsen barnehage vil påvirke befolkningsveksten. I en rapport fra Telemarksforskingen som Levanger kommune ga i oppdrag, slås det fast at det kan bli vekst i forbindelse med ny E6 hvis det finnes gode kommunale tjenester som skole og barnehage: «Det er også en del interne forhold som vil påvirke effekten av ny E6 i stor grad. For tettstedet Åsen vil det være viktig at en ser en positiv sentrumsutvikling, fortetting og bedre tilbud til innbyggerne. Bedre tilbud til innbyggerne inkluderer kommunale tjenester som skole og barnehage.»

Etter en nedgang i nyfødte barn på Åsen har tallet begynt å stige igjen og vil gi press på Mossingan og Bruse barnehage, som allerede er på full kapasitet. Skal man lykkes å trekke barnefamilier til Åsen, må man kunne tilby ledige barnehageplasser. Temaplan for kommunale barnehager legger opp til at «kommunen skal ha kommunale barnehager i alle skolekretser, da det er viktig for kommunen sin beredskap for å kunne tilby barnehageplasser raskt ved behov.»

Det blir behov, hvis kommunen ønsker vekst på Åsen. Hvorfor ikke planlegge en ny barnehage i et nytt skolebygg? Kommunedirektøren svarer til avisa Innherred at de først må ha en prosess for å kartlegge hvor en ny barnehage skal plasseres (10.november 2023), men hva har kommunen gjort de siste åtte årene?

Det er nå kommunen har mulighet til å oppfylle lovnader, følge sine egne planer og lytte til forskningen som kommunen har betalt for. Gjør det!

Nina Iren Amdal-Aas og Anke Sommer-Lilleenge

SU for Åsen barnehage