Jeg er bekymret for at familiene ikke klarer å plukke opp hele regningen for renteøkningene som kommer videre utover året, når kostnadene for å leve er så sterkt økende.

Økt rentefradrag og lavere avgifter må nå vurderes. Da må vi kanskje akseptere en dempet statlig pengebruk for å få kontroll på inflasjonen? Ikke hele regningen for å få kontroll på inflasjonen kan plukkes opp av vanlig folk med vanlig inntekter.

At renten heves mot normalen etter at pandemien tilsynelatende er over, måtte man regne med. Men prisene løper fra folks lønninger.

Økonomene peker på at nedstengningen av kapasitet i hele verden i to år, med påfølgende full gass - tilbake til normalen, krig i Europa og ikke mins tolv år med ekstrem pengepressing i USA, måtte gi en stor inflasjon i verdensøkonomien - med påfølgende rentehevinger.