En politiker i Norge er et menneske som vi, folket, har valgt til å styre oss. Både lokalt i kommuner, fylker, og nasjonalt på stortinget. Vi velger dem fordi vi har tillit til dem, og mener at de er blant de beste og mest troverdige av oss. Det er disse menneskene som fastsetter våre lover og regler. De avgjør også hvordan vi skal straffes, dersom vi bryter disse vedtatte lover og regler. Hva skjer dersom disse valgte politikere selv tråkker i «salaten», og foretar seg ting som bryter gjeldende lover og regler? Stort sett ingen ting. Som regel ingenting! Gjennom de senere årene har vi vært vitne til hvordan disse, våre folkevalgte, gang på gang bryter de lover og regler de selv har vedtat. Vi har sett tidligere statsministre, statsråder og stortingsrepresentanter «misforstå» reglene for hva man kan tjene ekstra som pensjonist.

Vi har også sett hvordan minister etter minister har mottatt kostbare gaver i kraft av sine stillinger. De har beholdt dem privat, uten å oppgi, hverken til fortolling eller beskatning. Det siste er de mye omtalte «pendlerbolig sakene». Det som opprører meg aller mest, er at når disse bli tatt blir «tatt med buksene nede», så blir det gang på gang bortforklart: «Misforståelse av regelverket, regelverket er uklart, vi har handlet i god tro». Det er mengder av andre bortforklaringer/unnskyldninger, samt løfter om å gjøre opp for seg i etterkant. Hva skjer med deg og meg, den vanlige borger, dersom vi foretar oss noe tilsvarende? Vi blir direkte straffeforfulgt, bøtelagt eller fengslet, uten mulighet for unnskyldninger, bortforklaringer eller etterbetalinger.

Politikere på alle plan er mennesker som du og jeg. Vi har alle våre svakheter, og vi gjør alle feil iblant. Det blir, etter min mening, veldig feil dersom de vi har valgt til å styre oss, skal slippe unna straffeansvar for brudd på lover og regler. Det er de selv som har vedtatt disse lover og regler. Statsministeren og finansministeren sine patetiske forsøk på bortforklaringer de siste dagene (pendlersakene) har gjort meg sint og opprørt. La de som har brutt gjeldende lover og regler, stå til ansvar for sine handlinger, som vi alle andre må.

Noe annet vil være en skam for demokratiet, og det politiske system i Norge!