Dette området bør ikke utbygges: «Livet er ikke bare næring. Det er også livskvalitet.»

foto