Jada, Marve: Meslinger er kanskje farligere enn Covid-19

foto