– Kommunen kan ikke bruke budsjett som årsak til dårlig ivaretakelse av barn med spesielle behov

foto