Etter oppslagene i media sist helg skjønner vi enda tydeligere at det har vært ugreit for flere pasienter i møte med omtalt legevikar ved Verdalsklinikken, nå Verdal legesenter. Denne legevikaren avsluttet sitt arbeidsforhold i fjor sommer.

Vi ser bilder i media av en person som «behandler» pasienten, hvor denne personen har blitt presentert som assistenten til legevikaren for pasienten og foresatte til pasienten.

Det er veldig ugreit at man møter personer på legekontoret som i utgangspunktet ikke har noe der å gjøre, og at denne personen sammen med legevikaren utfører behandling og senere stell av pasienten.

Ordfører har invitert foresatte til omtalt pasient til et møte for å få høre denne historien direkte, og ser frem til å på vegne av Verdal kommune beklage at det ikke har blitt tatt tak i dette tidligere. Det skal vi gjøre nå!

Ta kontakt

Ordfører vil også oppfordre andre pasienter som har opplevd ugreie legetimer hos denne vikarlegen til å ta kontakt med kommuneoverlege, så vi også blir gjort kjent med dette. Det kan i neste omgang føre til at Verdal kommune sender flere bekymringsmeldinger til Statsforvalteren.

Kontakt med Fylkeslegen

Tidlig mandag morgen kontaktet Verdal kommune Fylkeslegen hos Statsforvalteren for å drøfte saken som kom fram i helga. Her er det viktig å få med pasientens opplevelse av legebesøkene som grunnlag for bekymringsmelding som vil bli sendt inn.

Juridisk vurdering

Det er også etablert kontakt både med vårt juridiske apparat ved Kommuneadvokaten og eksternt advokatfirma for å få juridiske vurderinger omkring hvordan Verdal kommune skal håndtere informasjonen som har kommet de siste dagene. Denne prosessen vil ta noen dager.

Feil i pasientjournal

Bjørn Myhr har gjort en stor jobb med å få endret sin journal etter legebesøk hos omtalte legevikar. Jeg vil skryte av den innsatsen og jobben som han lagt ned i dette for å få rettet opp den uretten som har blitt gjort i hans legejournal.

Vi vil i den forbindelse også oppfordre de som er usikre på innholdet i sine journaler etter besøk hos denne legevikaren i perioden juni-juli i fjor sommer til å kontakte Verdal legesenter. Der blir de godt mottatt og får hjelp til å få skrevet ut sin journal, slik at de kan kontrollere innholdet.

Er det noe som ikke er korrekt i journalen får man også hjelp til å komme i kontakt med de rette instanser for klaging og endring i journalen sin.

Politisk engasjement

Det er engasjement rundt denne saken i de politiske partiene, og denne saken er satt på agendaen i formannskapsmøtet torsdag denne uka. Det er veldig bra at det er et sterkt tverrpolitisk engasjement i denne saken.

Hva kan vi lære av dette?

Verdal kommune har endret sine rutiner omkring engasjement av vikarleger.

Kommunen vil nå, i tillegg til å innhente referanser når vikarleger skal engasjeres, også sjekke ut status med hensyn til tilsynssaker.

På vegne av Sp, Frp, Verdalslista og Høyre

Knut Snorre Sandnes

Ordfører