Til våren flytter skuespillerutdanninga fra Tindved Kulturhage til nye lokaler på Røstad.

Da frigis lokaler som vil gi rom for øving og kulturell/sosial aktivitet for all organisert virksomhet. Det er tre større saler og rikelig med garderobefasiliteter og toaletter. Kor, korps ,spelmannslag, band, teater, pensjonister og andre lag/organisasjoner bør stå klare for å ta disse fasiliteter i bruk.

Kulturskolen får mulighet til nødvendig utvidelse.

Men, storsalen er for liten.

Bygg ut ny scene mot Møllegata og utvid foaje/restaurant ut mot «gårdsplassen». Da får vi en storsal/storstue med cirka 400 plasser. En kapasitet som kreves for større konserter og, ikke minst, for Verdal Teaterlags produksjoner.

Kulturhus på Verdalsøra. Dette lå til grunn og var tanken bak ideen som ble lansert for cirka 20 år sia:

Bygge om gamle Verdal Mølle og «hagergrynfabrikken» og skape et sentralt samlingspunkt for ulik kulturutfoldelse og base for kulturnæringer.

Dette resulterte i etableringen av Tindved Kulturhage med Verdal kommune og «Samvirkelaget» som hovedaksjonærer. SIVA, Stiftelsen Sparebank1 og Gjensidige var også pådrivere og er aksjonærer i selskapet.

Ombygginga ble gjennomført med en del utfordringer, men sentralt i realiseringa var avtale med Nord Universitet om å tilrettelegge lokaler for den nye skuespilletutdanninga.

Da kulturhagen sto ferdig var det stor entusiasme og engasjement over mangfoldet og tilbudet Tindved bidro med. «Alle» husker vel storproduksjonen til den første avgangsklassen med nyutdanna skuespillere fra Verdal: «Det lengste kysset». Restauranten ble et samlingspunkt for ulike målgrupper. Kor og korps m.m. hadde øvinger og konserter. Kulturetaten og kulturskolen fant sin  naturlige plass i kulturhagen.

Så ble det stille.......

Lenge.

Dette i stor grad på grunn av at skuespillereutdanninga fikk årlige opptak av studenter, og har disponert alle ledige lokaler fram til de flytter ut til våren.

For i 2022 vedtok Nord Universitet å flytte utdanninga til Røstad.

Fortsatt stillhet......også fra eiere og Verdal kommune.

På vårparten 2023 ble det i et par avisinnlegg etterlyst arbeid/engasjement for kulturutfoldelsens kår på sal/scene framover i tid.

Vi har registrert et nærmest totalt fravær av engasjement og meningsytring. Det gjelder kulturlivet selv, eiere/ledelse for Tindved, politikere og kommunens administrative ledelse og kulturetaten.

Merkverdig.....

Stillhet......

Selv etter at Fylkeskommunen har signalisert at aulaen ved videregående ikke har prioritet og framtida som Verdals storstue er usikker.

SNK/Museene Arven utvikles som et musealt prosjekt som ikke rommer den kapasitet for scenekunst som kulturlivet i Verdal behøver.

Så har kommunen inngått avtale med Turneteateret om ulike arrangementer/produksjoner.

All ære til ny leder Arne Fagerholt, for at Turneteateret ønsker å bli aktiv medspiller i Verdals kulturliv.

Men kulturlivet i Verdal trenger lokaler med forutsigbarhet og regularitet og større publikumskapasitet.

Etter premieren på Verdal Teaterlags oppsetting «We will rock you» i mellomjula, takka ordfører Sandnes med blomster og gode ord. Han var stolt og imponert, som flere tusen andre også har blitt, over hva landets desidert mest renommerte og suksessrike teaterlag evner å skape. Han hadde sett «We will rock you» på «West End» i London også, i sin premiererus, bedyret han at det eneste som var bedre der var salen.

Når det gjelder salens kvaliteter, må vi si oss enige.

Snart 50 år etter at ordfører Ola G. Tromsdal tok initiativ til at Verdal kommune bidro til at det ble bygd en aula ved Verdal v.g.s., er det vel på tide at bygdas kulturliv generelt og kommunens stolthet, teaterlaget, tas på alvor, og at det legges føringer for et konstruktivt arbeid for framtidas Tindved Kulturhage.

Det kan være verdt å nevne at det reises kulturhus i nabokommuner med prislapper på omkring 1/2 milliard for å ha kapasitet og regularitet for å tilby brei lokal scenekunst og forestillinger med profesjonelle utøvere

Vi vil mene at vår ide med utbygging av scene/storsal og utvidelse av kafé/foaje er det sentrale element for Tindveds suksess framover i tid.

Det har selvsagt med bærekraftig, økonomisk drift å gjøre, men ikke minst den stimulerende samrøre som vil skje når ulike kulturuttrykk har sin base  for øvinger og forestillinger i kulturhagen.

Sentrum har cirka 8000 innbyggere og opp mot 1000 er bosatt i nærområdet til Møllegata, så kafeen og de ulike scener burde ha gode kår for oppslutning.

Det kan godt tenkes at det øredøvende fravær av engasjement og stillhet i sakens anledning vedvarer etter dette innlegget...............

Men, vi forventer faktisk at kulturlivet, eiere/ledelse for Tindved Kulturhage, kommunens ledelse, kulturetaten og, ikke minst, politikerne kommer på banen og at det kan bli en konstruktiv meningsutveksling.

Og, det burde kanskje være en tanke å ta en runde med arkitekten for ombygginga av «mølla», for å sjekke realismen i vår ide om utvidelse.

Svein Arne Flyum

Erlend Haga