Her sitter vi i hver vår stue i Trøndelag. På nyhetene hører vi om krig og flom, politikk og høye strømpriser. Men ute er det surt og kaldt, som vanlig på denne årstida, og det er bare å ta fram ullsokker og legge mer ved i ovnen. Eller, angår klimaendringene oss? Kan du og jeg gjøre en forskjell?

Alle kan gjøre noe, og Verdal kommune vil gå foran!

Verdal skal bli lavutslippssamfunn innen 2030. Det er politisk vedtatt. Nå jobber vi med å finne ut hvordan. Det må gjøres i samspill med innbyggerne og næringslivet. Og vi skal fortsatt ha gode offentlige tjenester. Det er dette som er utfordringen.

Verdal har allerede satt i gang flere tiltak, blant annet for å spare energi. I skoler og andre kommunale bygg byttes vinduer, det blir etterisolert og nye bygg følger teknisk standard for nær-null energibruk. Selv om norskprodusert elektrisitet er utslippsfri, er dette høykvalitetsenergi som med fordel kan brukes til andre formål enn oppvarming.

Torill Meistad er energi- og klimarådgiver i Vedal kommune

Fornybare energikilder brukes, og her er mye mer å hente. Pellets fra lokale sagbruk og skogsavfall varmer opp basseng, idrettshall og skoler. Dette er kortreist og fornybar energi. Solceller er montert på taket av nye bygg, og dekker praktisk talt el-behovet i sommerhalvåret. Så har vi mulighetene for å høste varme fra sjøvann, jord og berggrunn. Med varmepumper er dette evigvarende og utslippsfrie energikilder. Slike investeringer koster, og derfor må vi tenke samarbeid: lokale fjernvarmeanlegg som inkluderer tettbygde nabolag, skoler og helsebygg, handel og næringsliv. Vannbåren varme gir dessuten godt inneklima og komfort uten at hodet blir søvnig.

Ressurser kan brukes lengre. Bruk og kast er «ut». Kommunen er i gang med å velge ut og gjenbruke bygningsmaterialer i sine prosjekter. Møbler skal settes i stand og få et nytt liv. Ikke alt trenger være nytt når man flytter barnehagen eller biblioteket. PCer og mobiltelefoner som i dag blir kastet skal få nytt liv. Tilkoblet strømnettet kan PCer gjøre tjeneste som stasjonære terminaler. Mobiltelefoner kan få ny skjerm og fungere fint til daglige oppgaver for ansatte, uten å være siste modell. Tenk på alle de sjeldne metallene som brukes i disse tekniske dingsene. Jorda har bare begrenset mengde av disse grunnstoffene.

Verdal skal bli lavutslippssamfunn innen 2030. Det er politisk vedtatt. Nå jobber vi med å finne ut hvordan, skriver innleggsforfatteren. Foto: Anders Vinja

Avfall er ressurser på avveie! Ressurser må resirkuleres, og det fungerer bare hvis vi sorterer. I dag blir bare 35% av det kommunale avfallet sortert, i Verdal som for resten av landet. Dette er mye dårligere enn sorteringa vi gjør heime. I samarbeid med Retura IR skal kommunale virksomheter sortere mest mulig, og det skal lønne seg økonomisk.

Hvordan ser vi for oss verdalssamfunnet i framtida? Kan vi få til bo-områder nesten uten klimagassutslipp, der folk trives og har det godt? Vi kan dele uteareal, sosiale rom, bil og vaskemaskin. Vi trenger ikke alt privat, og heller ikke så mange og store rom. Enebolig er flott, men koster, krever arbeid å stelle, og bruker store arealer. Tette nabolag kan gjøres trivelige, gir mindre låneutgifter og mer fritid, og være til glede for enslige og familier. Dette kan fungere både i grender og sentrum.

Verdal har det beste utgangspunkt for lavutslipp. Her finnes folk som er både praktiske og har teoretisk kunnskap. Her er bedrifter som allerede leverer løsninger til fornybar-næringene, og dette kan vi ta i bruk for hele samfunnet. Folk i Verdal vet å se muligheter når de kommer, og de tør å satse.

Lavutslippssamfunnet er en slik mulighet. En mulighet for arbeidsplasser, gode offentlige tjenester, sunne lokalsamfunn, bra for klima og økonomi!

Torill Meistad

Energi- og klimarådgiver i Vedal kommune