Jeg spurte meg selv her senest i går

snart 17.mai og våknende vår -

Vet jeg egentlig hva frihet er?

Jeg, som alltid har hatt den der...

Vet jeg hva det betyr å våkne rolig hver dag

å kunne si hva jeg mener etter eget behag?

Denne menneskerett vi hele verden ville gi,

for oss en selvfølge, for andre utopi.

***

Jeg slipper å sende ektefelle og barn

til raketter, granater og inferno av larm.

Vi bor på en fredelig plett på vår jord

og slipper å leve med trussel om mord.

La oss huske på disse i vest og øst

som lever og lir der angsten er størst.

***

La oss bruke vår frihetsdag til fred

og la oss aldri glemme hva våre forfedre led.

La oss lære våre barn, den oppvoksende generasjon

aldri å godta urett og korrupsjon.

La oss prøve i det små og leve sammen i fred

og vise hverandre hva kjærlighet kan spre.

La oss verne om frihet og fred på vår jord -

frihet og fred - disse vakreste ord.