I Levanger er det godt å bo! Vi har massevis av gode tilbud og tjenester for både barn, ungdom og eldre. Og vi er kåra til den tredje beste kommunen i landet m.t.p bolyst!

Kommunen har engasjerte innbyggere som bidrar på dugnader og i frivilligheten rundt omkring. Engasjement og vilje til å bidra er viktig for demokratiet vårt.

Å ta lokalpolitisk ansvar og engasjere seg her er også en viktig dugnad for lokalsamfunnet. Vi trenger engasjement og aktiv deltagelse fra både småbarnsmødre og -fedre. Vi skal høre godt etter når både ungdommer og eldre uttaler seg. Og vi skal invitere og oppfordre både ungdommer og eldre til å delta aktivt! Vi må lytte til våre yngste, - og ta barnas stemme på alvor.

ALLE trengs for å få til ett godt og levende samfunn. Barn og unge er framtida vår. «Det krever en hel landsby for å oppdra ett barn!» Og vi må aldri slutte å bry oss om hverandre.

Merete Bøhn-Flatås er kommunestyrerepresentant for Sp i Levanger og medlem i plan- og utviklingsutvalget.

Vi er heldige i Norge som har ett demokrati hvor alle har muligheten til å delta, og hvor både du og jeg kan «rope» ut vårt engasjement og lage litt støy om våre hjertesaker.

Samtidig oppfordrer jeg oss alle til en saklig og konstruktiv debatt, som oppleves meiningsfull og opplysende. En debatt om sak og ikke person, -som gir ungdommen lyst til å involvere seg. Med ett ordskifte som preges av ekthet, raushet og respekt, -hvor ord fra en talerstol eller ett leserinnlegg ikke skader noen. Og med ett kommentarfelt i mediene som ikke sjikanerer eller henger ut noen. Men som engasjerer og belyser saken! Slik at flere får inspirasjon til å delta aktivt i politikken

I disse dager starter arbeidet med å nominere nye, potensielle kandidater som skal stå på valglistene! Nominasjonskomiteer i alle partier skal utover seinsommeren og tidlig-høsten til med viktig rekrutteringsarbeid. Det består bl.a av nominasjoner og listearbeid, og telefonoppringinger til aktuelle kandidater.

De er da avhengige av å få ett ja! Fra deg og meg. Slik kan lokaldemokratiet få et representativt og godt mangfold av deltakere.

Jeg ønsker derfor at du ser din mulighet til å delta aktivt og dermed utgjøre en forskjell.

Jeg har nå sittet som folkevalgt i snart tre år. Ofte møter jeg på interesserte levangsbygg med ett stort og brennende engasjement om både innhold og utvikling for heile Levanger. Disse små men viktige treffpunkt med spørsmål og tilbakemeldinger gir meg viktig informasjon, kunnskap og forståelse om de ulike sakene. Dette tar jeg med meg inn i diskusjonen i flertallsgruppa.

Noen ganger opplever jeg å ha stor innflytelse og får gehør og gjennomslag for både enkeltsaker eller politisk retningsvalg. Andre ganger ikke! Slik skal det være.

Uansett så oppleves denne jobben og vervet både meiningsfull og viktig. Fordi det er en innsats for lokalsamfunnet mitt og ditt!

Jeg ønsker derfor at du ser din mulighet til å delta aktivt og dermed utgjøre en forskjell. Slik får du innflytelse! Vi kan aldri resignere, gi opp, skylde på de andre eller bli likegyldige. Da får vi ikke gjort noe.

I løpet av vår tid i kommunestyret har vi tatt ett godt og stødig grep i fht kommuneøkonomien. Denne langsiktige snu-operasjonen tar tid! Men den er førsteprioritet.

I tillegg har vi fattet vedtak og fått gjennomslag for flere viktige saker: Ungdomsklubb i både Åsen og  Skogn, regulering og boligutvikling flere steder i kommunen (bl.a. Gjemble, Bamberg, Stadionparken, Holåsen, Gottåsfeltet + Sjøgata Brygge og Bankkvartalet i sentrum) samt avklaring og salg av gamle, tomme kommunale bygg, sentralkjøkken på Skogn, styrking av barnevern, utbygging av barnehager, bredbånd til distriktene, by- og sentrumsutvikling, vernet skolestruktur m.m.

Vi har gitt bidrag og gått inn som eier i fht utvikling av Torsbustaden skisenter, bedre samarbeid med og tilrettelegging  for Nord universitet & Studentsamskipnaden.

Neste år er det kommunevalg. Her kan DU få en mulighet til å bidra, og til å gjøre en forskjell:

  • Du kan melde deg inn i ett parti og si ja til spørsmålet om å stå på ei parti-liste.

  • Du kan dermed få muligheten til å sitte i kommunestyregruppa og få innflytelse, samt påvirke politisk retning. Gjennom din aktive deltakelse. -Du får gjøre en viktig lokal innsats, -jobbe med og framsnakke dine hjertesaker. Vil du bidra? Kan du ta fire viktige år i denne dugnaden for fellesskapet, lokalsamfunnet og demokratiet? Jeg utfordrer deg, -ja oppfordrer deg til å delta! Da får du selv muligheten! Det er verdt en innsats.-Og får du ikke den telefonen med spørsmål om å stå på ei liste, -så meld deg selv til tjeneste da vel!

Merete Bøhn-Flatås

Kommunestyrerepresentant for Sp i Levanger og medlem i plan- og utviklingsutvalget