Statistisk sentralbyrå la frem sin befolkningsprognose frem til 2050. Kort forklart sier prognosen noe om hva man forventer befolkningsutviklingen vil være i Norge i ulike kommuner.

I Verdal er det forventet at folketallet vil være 20 personer lavere enn per dags dato. Dette er dyster lesing for en verdaling som ønsker kommunen sin alt vel. Men hvis Senterpartiet holder den samme kursen som de har gjort under sin periode med rent flertall kan jeg slå meg enig i rapporten. De sier nei til boligutvikling og avbryter prosjekter som er godt utarbeidet, eksempelvis Nestvoldjordet. Næringsareal og næringsutvikling står ikke på agendaen så lenge det ikke er gårdsdrift, og vi blir utkonkurrert av dyktige kommuner som Inderøy, Levanger med mer.

Verdal har så lenge jeg har levd i korte 25 år vært kjent for sin industri- og næringsprioritering. Selv om vi har vært dyktige, så må vi likevel fortsette med det. Nå skriker næringsaktører i vekst etter areal og det eneste svaret man får fra en ordfører med rent flertall er at det er under utvikling. Mulighetene med det grønne skiftet, industrier i vekst og snart ny E6 kan vi ikke la oss passere. Det som trengs for at personer i min alder som ønsker å bo og etablere seg med familie i Verdal er mulighet for jobb, rimelig boligpriser samt et godt miljø.

Miljøet det har vi her på Verdal nå må vi få politikere som tør å sette næring og boligutvikling på agendaen. Det har jeg tro på at vi i Verdal Arbeiderparti kommer til å gjøre hvis vi kommer til makten i neste periode.