Debatt

Hva har kommunalsjefen forståelse for?

Elevene ved Skogn ungdomsskole fortalte om følgene av at bassenget i bygda legges ned. (Skjermdump)