Mange lurer på hvem som blir ordfører i Levanger etter valget. Jeg ønsker som ordfører den som er mest bekymret over fraværet av sang fra lerken som skal juble høyt i sky.  Den av kandidatene som bekymrer seg mest over at Gjøk og Sisik knapt er å høre i år, at Vipa knapt er å se, og at Storspoven er en stadig sjeldnere gjest, høster flest poeng.

Levangers folkevalgte må nå begynne å ta miljø- og klimaproblemene mer på alvor. Sabima, organisasjonen som arbeider for å redusere tapet av naturmangfold, har samlet data fra norske kommuner (2020-21) og rangert kommunene etter tretten kriterier som påvirker natur- mangfoldet. På nevnte oversikt fra Sabima havner Levanger på 345. plass av landets 356 kommuner! Det er skammelig for en kommune som liker å kalle seg «Triveligst i Trøndelag».

Per Aunet

I følge kunnskapsgrunnlaget «Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden» er 80 % av sjøfuglene borte fra Trondheimsfjorden siden åttitallet. Dette er dramatiske opplysninger.

Når Birdlife International og deres partner i Norge, Birdlife Norge, etter omfattende faglig arbeid karakteriserer Indre Trondheimsfjord som en av diamantene i Norges skattekiste på natursiden, og at «Hotranbukta er blant edelsteinene som skinner kraftigst.» så må Levangers politikere regulere andre områder til industriutbygging enn å gå løs på slike internasjonalt-, nasjonalt- og lokalt verneverdige arealer.

Per Aunet

Levanger SV