Kjønstadmarka skal ha kvalitet i framtida: «Vi sikre på at vi kommer til en god løsning!»

foto