Jeg tror ikke det er mulig å kombinere ulv og beitebruk

foto