Glem gruvedrift, men koboltforekomsten i Brattbakken burde vært undersøkt

foto