Fire milliarder er prislappen så langt som kommunene og helsetjenesten i Midt-Norge skal spleise på for å få opp et moderne, digitalt pasientjournalsystem i regionen. Men flere av de som skal være med på spleiselaget har fått kalde føtter på oppløpssiden. Halvparten av kommunene i Midt-Norge har ennå ikke forpliktet seg til å delta i samarbeidet. Det skrev Trønder-Avisa på mandag.

Et prestisjeprosjekt er ordene som avisa bruker om Helseplattformen, som denne satsingen kalles. Det er en presis betegnelse. Mens det i resten av landet ble valgt en annen, felles løsning for digital pasientjournal, valgte Helse Midt-Norge sin egen. Dette er en løsning for sykehusene, fastleger, private aktører og helsetjenestene i de 66 kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal. I flere år er det arbeidet med løsningen. Kritikere har vært på banen, men arbeidet har gått ufortrødent videre i prosjektet.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

En for alle. Her er det en for alle, alle for en. Spleiselaget på flere milliarder kroner er avhengig av oppslutning. Derfor er det svært uheldig at det ennå er 30 av 66 kommuner som ikke har inngått noen forpliktende avtale med Helseplattformen.

I dag er det et innlegg i avisa fra tre store interesseorganisasjoner som gir sin støtte til Helseplattformen. Det er nok ikke tilfeldig at innlegget kommer akkurat nå. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, pensjonistforbundet og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner argumenterer sterkt for løsningen. Etter deres mening har ikke samfunnet råd til å la være.

I kommunene som stritter imot er det nok ikke så stor uenighet om behovet. Men skepsisen til kostnadene er desto større. Skepsisen bør egentlig ikke overraske noen. Kommunene har dyrekjøpte erfaringer med ekstraregninger i møtet med staten.

Så langt er det ingen som har snakket høyt om muligheten for et havari rundt Helseplattformen. Nå kan ikke lenger den muligheten utelukkes. For tida er knapp. Etter planen skal arbeidet med å rulle ut det nye journalsystemet starte om noen få måneder. Uten forpliktende avtaler på plass med alle, er det vanskelig å se for seg at det bare er å kjøre videre for full gass.

(Lederkommentar i Innherred 23. november 2021)

En viktig presisering i ettertid:

PS: Etter at denne lederkommentaren var publisert i Innherreds papirutgave tirsdag 23. november ble jeg gjort oppmerksom på følgende fra kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen i Helseplattformen. Hun skriver at det er en grunnleggende feilslutning som denne kommentaren tar med seg fra det som er publisert i Trønder-Avisa. Jeg finner det riktig å ta med hennes presisering i tilknytning til denne kommentaren.

– Det er riktig at halvparten av kommunene ikke har bestemt seg for Helseplattformen, men det er fordi de ikke har behandla saken enda. Alle kommunestyrer som har behandla saken politisk, unntatt én på Sunnmøre som vedtok å vente, har sagt ja. Over halvparten og et stort flertall av befolkninga i regionen. Faktisk flere enn vi hadde planlagt på dette stadiet. Systemet er bygd ferdig og rulles ut ved alle sykehusene og i Trondheim kommune uavhengig av dette. Det er et fag-verktøy og mye mer enn et «dyrt prestisjeprosjekt», sier Sigrun Berge Engen.