Ole Kristian Salater

Spaltist Ove Taranger Nesbø stiller i lørdagens Innherred en del spørsmål som han prøver å gi svar på:

  • Kva er forskjell på varme og elektrisitet?

  • Kvifor er kraftprisane så høge?

  • Kvifor betalar vi nettleige?

  • Kvifor er ikkje nettleige og strøm slått saman?

  • Kva er nytt med den nye nett-tariffen?

  • Kvifor har vi i Nord-Trøndelag høgare nettleige enn i sør?

  • Kva kan du gjere?

Til slutt i artikkelen kommer Nesbø med en oppsummering.

«Styresmaktene og nettselskapa prøver så godt dei kan å få mest mulig ut av den naturen vi har brukt, og dei anlegga vi allerede har bygd».

Da begynner det å skurre for alvor. På sin lange forklaring er det en del ting Nesbø har glemt, som våre såkalte politikere også, etter hans ord, er så sørgeleg svake på å forklare. Kvifor er Verda som den er.

Han har rett i at vi i Norge bruker mye strøm til oppvarming og matlaging. Det kommer av at vi har et annet klima, og at husene blir bygget for å oppvarmes med panelovner, siden vedfyring ikke er anbefalt lenger. Gass er lite brukt her.

Når vi ser langs kysten er det plassert vindmøller overalt. Vindmøllene har en begrenset levetid, skjemmer naturen og ødelegger dyrelivet, og danskene har allerede problemer å bli kvitt vindmøllene ,som problemavfall. Det kommer nok hit også.

Etter Nesbøs ønske er det nok bare å tenke enøk og senke strømbruken. Hva med dem som bor i trekkfulle gamle hus og lever bare

på minstepensjon, skal de bare sulte og fryse? Da hjelper det lite å sløyfe momsen, som er et av de de store tiltakene som skal redde folket.

Man behøver ikke å være spåmann for å skjønne at dette kommer det til å bli bråk av. I mellomtiden kan vi bare nyte vinteren, tenke enøk og håpe at det går over, dersom politikerne får vettet tilbake.

Ole Kristian Salater