Jeg vet ikke hvem jeg henvender meg til, om det er kommune, vegvesen eller grunneier?

Men årsaken vet jeg. Og det er et stadig tilbakevendende fenomen som omtales som gjenvekst.

På Verdals kanskje flotteste utkikkspunkt langs bilveg, på vestre enden av Finnmyra, begynner fenomenet nå i år å bli riktig så framtredende. Fenomenet vandrer sakte, men sikkert rundt omkring på hvert eneste utsiktspunkt i kommunen, og later til å ha evig liv.

Hvis vi leser «Seterbruket i Verdal» med riktige briller, så vil vi snart se at det finnes et godt botemiddel mot dette fenomenet! NVE har tatt botemiddelet i bruk i traseene til overføringslinjene sine for å forhindre at trær vokser opp, blåser overende og ødelegger linjene under uvær.

Nei, det er ikke «Roundup».

Medisinen heter geiter.

Geiter er noen altetende skapninger på fire føtter, gjerne med horn, som i første halvdel av forrige århundre ofte ble forbudt ved setring. Som eksempel i Volhaugen, så måtte man en periode gi opp setringa helt da det ble tomt for skog og ved. Skogbunnen var snaugnagd som følge av geiteholdet. Setervollene lå svært tett på et ditto begrenset område, og på alle sammen var det geiter. Da man etter noen tiår fikk starte setring igjen, var det forbud mot geiter!

Det er et munnhell som sier at hvis du skal holde geitene inne, eller ute, må det være vanntett!

I de senere år er det kommet et temmelig vanntett gjerde, også for geiter, småfe. Det heter «Nofence» som betyr ‘Intet gjerde’, på norsk. Det er et digitalt, GPS-basert (usynlig) gjerde, og en mottaker som henger rundt halsen på beitedyret, som først gir et lydsignal som forteller dyret at, går du lenger, så får du et strømstøt når ‘gjerdet’ krysses, på samme måte som et ordinært elektrisk gjerde fungerer når tråden berøres.

Men dette Nofence-gjerdet har ingen tråd i marka, så det synes ikke i terrenget og man trenger ikke ut i «ulendet» og sette det opp. ‘Gjerdet’ lages på en skjerm med et digitalt kart som viser området der beitedyra skal få gå.

Hvis noen i bygda har fjøsrom ledig, så kunne kanskje vedkommende ha investert i kanskje et 30-talls geiter og Nofence, så kunne vedkommende leie ut geitene på døgnbasis for å holde vegetasjonen nede ved utkikkspunktene i kommunen.

Det var idéen, men det blir på lang sikt!

På kort sikt, så ventes det om en måneds tid et visst sykkelritt som skal gjennom Verdal. Det heter «Arctic Race of Norway», og det skal passere utkikkspunktet på enden av Finnmyra. Hundrevis av kamera følger rittet, og bildene overføres til store deler av verden...

Det siste var påminnelsen – et hint.