Dette er en tenkt dialog på kontoret til Statens Vegvesen i vår

–I år må vi vel fikse den broen på E6 ved Norske Skogn

–Ja, det er vi nødt til.

–Når er det mest trafikk der?

–Turistene og sommertrafikken tar seg nok kraftig opp i slutten av juni og varer sikkert flere måneder fremover.

–Da stenger vi broen og E6 i slutten av juni så lar vi all sommertrafikken gå forbi Norske Skogn, Småbåthavna og Badeplassen på Skogn. Der er det heller ingen gang- og sykkelvei og krysset nederst i Holsand er jo en utfordring fra før.

Selvfølgelig var det ikke slik – det bare virker sånn. Det er ufattelig at man stenger E6 forbi Skogn akkurat når den største sommertrafikken starter. Det er ufattelig at man absolutt må arbeide med broen når alle andre tar ferie – særlig når året har ni andre måneder å velge mellom. Noen husker fortsatt med gru den lille E6- broen på Ronglan hvor man holdt på mellom 1 og 2 år på å renovere.

I Holsandbukta har vi etter hvert en stor småbåthavn med stor aktivitet i sommermånedene, både av mennesker og biler. Vi har fått et flott fritidsområde der nede med badeplass som er mye bruket på fine sommerdager, både av barn og voksne. Norske Skog er fortsatt en stor arbeidsplass hvor mange bruker sykkel på jobb. Og så er veien mot Norske Skog er en yndet turvei med sitteplasser for å nyte solnedgangen over Hestøya.

Her er ingen egentlig gang - og sykkelvei. Barna må krysse den foreløpige E6 To ganger for å komme til badeplassen sin.

Her velger Statens Vegvesen å legge all sommertrafikken – og de har sikkert en god forklaring på det. Så har jeg min egen forklaring – men den tror jeg nesten jeg vil holde for meg selv. Det har i hvert fall ingenting med trafikksikkerhet å gjøre. Var en tur nedover i dag – det blir vel ca.3 måneder til neste gang.

Sommerhilsen fra

Steinar Mikalsen

Skogn