Det er «vi i lag» som må ta ansvar for en god forvaltning av den fredede Trehusbyen Levanger

foto