Noen åpne spørsmål til kommunalsjef for helse og velferd, Anne Kari Haugdal.

1. Hvor mange personer som var på de to sengepostene ved Ørmelen bo- og helsetun, er i løpet av disse ti månedene falt bort, etter flytting til nye plasser?

2. Hvor mye har det kostet kommunen ekstra å ha mer hjemmesykepleie i denne tida, for de som er sendt hjem?

3. Hvor mye er hjemmesykepleien over budsjett i dag?

4. Får alle den hjelpa de trenger?

5. Hvor mange årsverk har kommunen spart inn i denne tida, og hvor mange av våre unge ansatte på sykehjemmene har sagt opp? Det var jo snakk om 20 årsverk som skulle bort. Skulle det ikke bli «flere hender» i helse/eldreomsorgen, ikke færre?

6. Hvor mye penger er spart? Det er snakk om 20 millioner i året. Nå er det en måned igjen, i alle fall etter tre kvartal er det vel oversikt over disse besparelsene.

7. Hvor mye er spart siden nattevakt på «trygghetsboligene» på Ørmelen ble tatt bort?

8. Vil eventuelt disse midlene gå inn i «potten» til nytt helsehus, eller er de allerede brukt opp til drift? (Eller kanskje satt av til leie av det nye teateret?)

9. Hvor mange av de fire rommene på VBH brukes i dag til rekonvalesens?

Harald Søvik