Nylig kom de siste mobbetallene for grunnskolen. Siste året har mobbing tiltatt både på landsbasis og i Verdal kommune. Det var lite overraskende, for vi har over flere år blitt vant til at alle piler for oppvekstsektoren peker i feil retning. Hver gang jeg snakker med foreldre eller lærere ved skolene i Verdal kommer det nye historier om uro, bråk, hærverk, vold mot både elever og lærere, mobbing, utestenging, skolevegring - slikt blir det stadig mer av, mens trivsel, læring og leik får dårligere kår.

 Det er en skole i Verdal kommune hvor beskrivelsen ovenfor ikke passer; ved Leksdal Skole. Det viser seg på mange vis: Først og fremst ved et supert arbeidsmiljø – sykefraværet siste 12 måneder ligger på 0,96 prosent. Leksdal Skole har et jevnt godt resultat på nasjonale prøver og mobbetallene er veldig lave over tid. Lekemulighetene for ungene rundt skolen er topp – det er muligheter for aking, foreldre og lærere har laga skøyteis på dugnad. Ungene trives, og altså - de lærer. Skolen omgis av en aura av trivsel, Leksdal skole er et mønsterbruk.

Hvorfor er det slik at kommunens eneste gjenværende grendeskole er den eneste som oppfyller sitt samfunnsoppdrag? Er det fordi vi på Leksdal skole har en ansamling av superlærere, eller er elevene utstyrt med ekstreme elevgener? Nei, det er neppe forklaringa.

Forklaringa er sannsynligvis så enkel som at de ansatte på Leksdal Skole har rammer som gjør at jobben er overkommelig – det er mulig å gjøre en god jobb. Lærerne ved de andre skolene i kommunen er akkurat like gode, ungene også, men rammene gjør det svært vanskelig å gjøre en god jobb. For store klasser, for liten voksentetthet, for lite plass både ute og inne – mye av lærernes jobb blir rett og slett brannslokking. Det blir bråk og uro, lærerne blir sjukmeldt og noen slutter. Ryktet går, og søkningen til lærerutdanning stuper – en negativ nedadgående spiral. Å ansette en tjenesteutvikler som sikkert har dobbel lærerlønn, er ikke svaret på disse utfordringene.

Jeg synes jeg hører det evige kronargumentet mot små skoler – det er for dyrt. Men er det virkelig det, hvis en ser på hele bildet. For det første er merkostnaden ved å drive Leksdal skole satt til 3,8 millioner, det er beviselig altfor høyt. Hva sparer kommunen på at en arbeidstaker har 0,96 prosent fravær i stedet for for eksempel 12 prosent? Hva taper kommunen i skatteinntekter på å fjerne fire årsverk? (Jo færre arbeidsplasser, jo færre innbyggere.) Det blir selvfølgelig større kostnader for samfunnet på bussing. Og hvordan er det mulig å tro at en nedbetalt skole med et vedlikeholdsbehov på noen hundre tusen kroner (nye vinduer) skal være dyrere enn en ny skole til hvor mange hundre millioner, fire, eller fem?

På toppen av dette kommer dårligere helse for elever som tar buss i stedet for å gå eller sykle til skolen. (Forskning bekrefter at slik er det.) Hva koster det i tapt livskvalitet og kroner?

Uten en lokal skole som et nav i bygda tar det neppe lang tid før Leksdal IL går på sparebluss, hvem skal da drive kommunens hovedutfartsområde for ski? Kommunen? Hva koster det? Og hva koster det i tapt folkehelse viss anlegget legges ned?

Sannheten er nok at ved å legge ned Leksdal skole kan kanskje kommunen spare noen få kroner på kort sikt. Men regninga som velter det regnestykket melder seg fort.

For de andre, større skolene i kommunen er det verre. Viss trivsel er en forutsetning for læring og læring er et mål – da må det satses på skolen. Fra ungene er seks til 16 år er det obligatorisk skolegang. Siden det er obligatorisk har de krav på et godt tilbud! Det må bli slutt på at de blir behandla som råtne egg!

Store ressurser må tilføres oppvekstsektoren. Trivsel og gode liv for elever og lærere er målet. Hva det koster vet jeg ikke. Kanskje må voksentettheten nærme seg det som er tilfellet på en fådelt skole. Vi kan velge å ikke ta denne kostnaden nå, men da får vi ei mangedobla regninga tilbake som en boomerang i ei ikke veldig fjern framtid. Pengene kan tas fra: A) Unødvendige, rådyre konsulenttjenester og rådyre vikarleger. B) Kommuneadministrasjonen må slankes (se til Stjørdal kommune) og C) Det må bli slutt på å investere seg til fant.