9 februar i 1987 overrakte Margot Skoknes på vegne av komiteen for eldresenter i Vuku en sjekk på 1 million kroner til daværende rådmann Olav Røhmesmo i Verdal. Pengene var samlet inn i en 5 årsperiode gjennom Bingo og andre innsamlinger. Både ordfører Ola G. Tromsdal, og rådmannen var overveldet over den innsatsen disse damene hadde gjort. Senteret sto ferdig i november 1987.

Odd Helge Roksvåg

Nå i desember 2021 kommer det en ekstra takk til disse driftige damene. Senteret er foreslått avviklet som Bo og Helsetun. De fleste av disse driftige damene ligger nok bare et steinkast fra eldresenteret i dag - på Vuku kirkegård. Heldigvis vil jeg si. De snur seg nok i graven i dag. Da sanitetsdamene samlet inn pengene til et eldresenter i Vuku var tanken at de fra øvre del av bygda skulle kunne bo nærmere sine kjære. Jeg har ved selvsyn sett hvor trivelig de har det på Vuku der de fleste kjenner hverandre.

Det var en ren menneskelig tanke bak dette, som det meste annet saniteten jobber for. I utallige år har lokale krefter jobbet på dugnad sammen med dyktige helsearbeidere for at beboerne skal ha det så trivelig som mulig på sine gamle dager. Med et pennestrøk skal dette ødelegges. Hva betyr det vel for en nytilsatt kommunaldirektør at beboere i Vuku får en usikker fremtid? Betyr det ingenting for politikerne at julefreden blir ødelagt ved Vuku Bo og Helsetun?

I Verdal kommune sin eldreomsorg er det lenge siden den menneskelige omtanken sto i hovedsete. Det er ikke lenge siden jeg leste at en dame fra Verdal måtte til Sparbu for å dø fordi Verdal kommune ikke kunne ta seg av henne.

Man blir direkte trist av å lese slike ting. Alt handler om penger og ikke omsorg. Eller er det sånn? Man sparer vel ikke like mye på å legge ned Vuku senteret - som julegata som Olav Thon ga til Verdal kommune? Hadde man spurt Olav Thon hadde han nok heller gitt pengene til de eldre i Vuku. Man sparer ingenting - men ødelegger så tragisk mye - ved å gjennomføre det jeg vil kalle en nedleggelse av Vuku bo og Helsetun. Alle - både de som lever i Vuku, og de som ligger et steinkast unna skjønner at dette er bare en ufin måte å avvikle senteret på. At de ansatte skal flyttes til Øra forteller nok hva kommunaldirektøren og hans våpendragere i kommunen har planlagt. Senteret skal legges ned når det nye helsehuset er kommet ordentlig i drift. Jeg forundres over at de ikke er så pass at de forteller sannheten. Jeg er dypt skuffet over at kommunaldirektøren i sitt budsjettforslag foreslår å legge ned Vuku Bo og Helsetun som et helsetun for de som bor i øvre del av bygda.

Hva betyr alle de fine ordene som ordføreren har sagt om Vuku de senere årene? Når man ser på slike meningsløse forslag som formannskapet i Verdal kom med for noen dager siden må man spørre. Mener man ingenting med det som er sagt og skrevet om Vuku som et andre sentrum? Å ha et Bo og Helsetun er viktig for oss som bor her oppe. Det å kunne besøke våre kjente og kjære en kveld uten å måtte kjøre helt ned til øra har vært et privilegium siden senteret ble åpnet. Uten sanitetsdamene hadde helsetunet ikke stått her. Skulle flertallet av politikere i Verdal gå for denne styrte avviklingen av senteret vil det være et svik mot dem som samlet inn 1.million på 1980 tallet. Er dette virkelig god senterpartipolitikk kjære ordfører? De fleste husker nok at Senterpartiet sitt enorme framgang i Vuku valgkrets ved siste valg. Er dette en takk for tilliten? Jeg vil tro dette vil bli en stor sak foran neste kommunevalg. Å behandle an gave fra sanitetsdamene på en sånn måte er ingen god sak for det partiet som sitter med flertallet. Dette er en direkte skjending av sanitetsdamene. At deres verdier ikke er verdsatt mere enn et pennestrøk i et budsjettframlegg, viser hvor umenneskelige politiske vedtak er blitt.

Selvsagt er ikke dette bare Senterpartiet sitt ansvar. Vi som bor litt lengre opp i dalen stoler ikke det fnugg på de røde heller. Nå har dere muligheten! Arbeiderpartiet kan nå virkelig vise at de bryr seg om noe annet enn Øra sentrum. Det kan nå være en mulighet for AP til å reparere litt av den mistilliten velgerne fra øvre del av kommunen viste partiet pga. skolesaken - ved siste valg. Jeg gjør oppmerksom på at mine betraktninger skrives med utgangspunkt i siste formannskapsmøte.

Jeg skulle virkelig ønske meg et tverrpolitisk vedtak som sa noe om Vuku, og betydningen for alle generasjoner sine muligheter til å bli boende her. Jeg har lenge etterlyst en reguleringsplan for området, men det er vel enklere å krangle om en jernbaneundergang på Øra.

At de ansatte som tross alt opplever hverdagen ved senteret, ikke blir hørt, er vel ikke noe nytt. Kommunalsjefen for velferd er vel ikke akkurat kjent for sitt gode samarbeid med de ansatte. Å uttale seg offentlig med følgende ord gir nok ikke dette samspillet et puff fremover «man må også være klar over at det ikke er alle som liker endringer» var sjefen sine ord.

Å fornærme de ansatte på en slik måte gir vel ikke lavere sykefravær. Kanskje kunne et skifte i ledelsen ført til betydelige innsparinger på sykelønn.

Senterpartiet sin snuoperasjon fra komiteen for mennesker og livskvalitet, til formannskapsmøte må jeg si er politikk på narrenivå. Der må jeg virkelig si at Senterpartiet skuffet stort. Så er det kommunestyret som skal endelig bestemme utfallet av denne svært viktige saken for alle oss som bor litt ovenfor byen Verdalsøra.

At vi som bor oppe i bygda stadig må kjempe slike kamper for å beholde det som ligger ovenfor Stiklestad synes jeg er direkte uverdig! Kommunen bygger seg nå så til så stor gjeld at man ikke har råd til å drive omsorg. Nå er det de gamle i Vuku som «skal til pers» Å avvikle et slik velfungerende senter uten å spare penger – sier mye om mangelen på omsorgstanken i den administrative ledelsen i kommunen.

Jeg gjør oppmerksom på at i skrivende stund har ikke administrasjonen klart å komme med tall på sitt forslag om flytting av ansatte, og avvikling av senteret som Bo og Helsetun. At man seks dager før kommunestyret sitt endelige vedtak ikke har framlagt noen tall, viser jo bare hvor lite de ansatte og beboerne i Vuku betyr for administrasjonen. Det er et utrykk som heter «å gå for lut og kaldt vatn» her tror jeg det passer.