Kvardagstanka

Det e nå rart med språket vårres nu i dag,

Det bli itj forstått like godt alle samfunnslag.

Ungdomman hi sitt eget, men bruke det lite verbalt,

Dem taste for det meste på telefon der tegn og smilyes e sentralt.

Og ord som før betydd nå spesielt innen psykiatri,

 Hi vyrty te kvardagsord med innholdsvri.

Sinnsykt, som e rekna som en diagnose i psykiatien,

Det e et ord som slønges ut berre nå et litt ut i periferien,

Og ska liksom understøtte kor artig eller trasig nåkkå e,

Mens ordinnholdet egentle e ganske alvorle.

Og våre øverste ledere les feil og forstår heller ikke vårres eget språk

bur i pendlerboliga og trur dem kan skattefritt leie ut sin egen «kåk»??

Og forvirringens kunst er vel ganske så total,

Når det e så vanskelig å vandre på den vei som er smal?

Det må jo vårrå språkforståelsa som hi forandra sæ over tid

når sjøl dem som lage lova og regla, synes det e for vanskelig???

Når andre må tolke det dem sjøl ha formulert og godkjent

Fordi dem sjøl itj forstår, ka dem sjøl hi ment!!!???

Når ordninga som i utgangspunktet e ment som nå bra,

Bli både utnøtta og utvatna!

Når en itj vil bu heim, men på papiret en annan plass,

For å få en gratis pendlerbolig i Oslo nån stass!

Å reiseregninga bli skriva for tura som itj e tatt,

da begynne det bli nå alvorlig gæli fatt.

Det har neste vyrty en farsott,

At man e lei seg for å ha misforstått.

Å æ tilgir da gjern og forstår at det en kan bli litte matt

Når en oppdage at en sjøl å e underlagt reglement som e laga og vedtatt!

Men på Stortinget skull en da tru at alle kuinn både lesa og forstå tal,

Men der e det for tida berre «misforståelsa» og bal…

Æ trur Stortinget skulla lagt pendlerboliga under rettningslinan te NAV.

Dem vet i alle fall å krev tilbake peng og å stille krav --

Både te lesekyndighet, innsikt i regla, kor mottakeren bur og ka han må,

For hos NAV e det itj LOV te å misforstå!!!

Trur det må vårrå nå med Stortingslufta,

Som gjer nå med både tankeevnen og fornufta!!

For kolles kjem man på å be om gratis pendlerbolig fra Tinget???

Når en har hus, heim eller anna leilighet like rundt svingen!???

Og forvirringa må da vårrå stør enn stor,

Når en itj riktig veit hverken avstanda eller kor man verkele bor??

For 2,9 mil e vel fortsatt mindre enn 4 mil?

DER skull det nu i alle fall itj vårrå nån tvil!?

Men det kan nu vårrå at en bli litt i beit --

Og forvirra når en har både hybel, bolig og leilighet??!!!