Sammen med oppvekst og helse er eldreomsorg et av de største og viktigste områdene Levanger kommune har ansvar for. De siste fire årene har vi vært gjennom en pandemi ingen kommuner i landet var godt nok forberedt på. I Levanger opplevde vi imidlertid team av ansatte som jobbet knallhardt fra første stund og tok oss gjennom en krevende tid på en måte jeg har stor respekt for.

Skal vi lykkes med eldreomsorgen i vår kommune må vi ha ansatte som trives. De må oppleve at de blir sett og lyttet til og de må oppleve at deres ledere er til stede, både når det går bra og når det er krevende tider.

Da Høyre gikk inn i flertallet for fire år siden, opplevde vi en helsesektor med slagside. Det var høyt overforbruk uten at noen kunne peke på eksakt årsak. Det var ledere som hadde ansvar for alt for mange ansatte. Skogn helsetun var lagt ned, plassene på Breidablikk var pusset opp, men sto tomme. Det var ufrivillig deltid for mange ansatte og vi hadde mange overliggere på sykehuset. Det var uro på mange av helseinstitusjonene våre.

I motsetning til Ap som stemte ned ekstern evaluering av helsesektoren da de satt med makta, fremmet Høyre sammen med flertallspartiene på nytt Venstres forslag om ekstern evaluering.

Denne evalueringen har gitt oss viktig kunnskap om hvor det har gått feil i omsorgssektoren vår. Høyre og flertallspartiene har i tiden etter evalueringen vært pådriver for gjennomføring av flere av tiltakene, som skal løfte, forbedre og utvikle eldreomsorgen

Mange av tiltakene er godt i gang, lederopplæring, opplæring i hvordan turnuser settes opp, omstilling til jobbing på tvers av avdelinger, forsøk på 12 timers vakter og fra 1. januar skal helt ny turnusordning iverksettes. I tillegg vet vi at innføringen av helseplattformen har vært krevende.

Dette er omstillinger våre ansatte nå er midt i. Samtidig skal våre eldre ha omsorg og pleie. Det kan høres ut på Ap at dette kan gjennomføres over natta, ettersom de synes det går alt for seint.

Vi er på langt nær i mål med omstillingen, selv om flere av våre helseinstitusjoner når melder om positiv utvikling. Men Levanger Høyre har ambisjoner. Nå er boligsosial temaplan vedtatt og vi har satt som mål at vi skal avklare hvordan Skogn helsetun skal benyttes, hvordan Levanger bo og aktivitetssenter skal utvikles, og vi vil ha på plass en plan for utbygging av Staup. Vi tenker langsiktig.

Jeg må imidlertid skuffe Ap som går ut og truer velgerne sine med at Høyre vil privatisere omsorgssektoren om vi får makt etter valget. Dette er jo løgn. Høyre har sittet i flertallet i fire år, ingenting er privatisert. Vår jobb de neste årene er å gjøre oss attraktive slik at vi får tilgang på nok helsepersonell, og vi må sørge for heltidsstillinger til de som ønsker det.

Videre må vi sørge for bygging av flere sykehjemsplasser og vi må legge til rette for at de som ønsker det og er i stand til det, fortsatt kan bo hjemme så lenge som mulig og føle at de er trygge og godt ivaretatt.

Neida Tone Wanderås, Høyre sitter ikke stille i båten, vi jobber jevnt og trutt for å utvikle og løfte den offentlige eldreomsorgen i Levanger og det vil vi fortsette med de neste fire årene.

Nina Bakken Bye, varaordfører H

Ordførerkandidat H