Alle banker skal ha analoge løsninger- brevgiro, mulighet til kontant uttak / innskudd -til maksimalsatser fastsatt av Stortinget.

Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal er glad for at Finansdepartementet endelig gjennom forskrift har pålagt at enhver bank fra 1. oktober 2022 skal gi bankens kunder mulighet til innskudd og uttak av kontanter enten i egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Stein Aamdal er leder i pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal.

Men nesten 500.000 eldre over 67 år diskrimineres likevel. De som ikke har nettbank, er henvist til å stå i kø i en kort åpningstid og må betale relativt høyt gebyr for å bruke giroblankett og må til og med betale penger ved overføring mellom egne konti.

Sparebank 1 SMN krever skrankegebyr på kr.60,- for giroblankett, kr.15,- for overføring mellom egne konti og gebyr på kr.10,- for uttak i minibank og butikk. Banken slipper bare kundene inn i eget lokale mellom 12.00-14.00 man.-fredag.

Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse som viser at 600.000 er «ikke-digitale» og det er anslått at om lag 500.000 av disse er over 67 år. Kravet om nettbank betyr egentlig at banken krever at kundene må investere 6-7.000 kr. i datautstyr og opplæring for å bruke egne penger, i tillegg kommer årlig utgift til nett på om lag 7-8.000 kr. Erfaring fra DnB’s opplæringskampanje over flere år var at antall «ikke-digitale» bankkunder var like stort etter kurset som da opplæringa starta. Bankene og det offentlige må snart akseptere at det vil ta minst 25-30 år før denne generasjonen er utdødd. Å trekke fram enkelte solskinnshistorier endrer ikke på at de er unntakene.

Vi forventer at bakenes åpningstider utvides og at gebyrene bortfaller helt eller delvis.

Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal

Stein Aamdal

Leder