Tirsdag 12. desember kunne man lese byvekstavtalen for Innherredskommunene. Målet med en slik avtale er å få ned biltrafikken i Innherred, blant annet gjennom å tilrettelegge for å reise kollektivt, sykle og gå. Like viktig er å få gjort noe med Trønderbanen med full elektrifisering og to tog i timen mellom Melhus/Trondheim - Steinkjer, som er viktig til å nå nullvekstmålet.

Samtidig er elefanten i rommet en firefelts motorvei mellom Åsen - Mære, som blir et hinder for alle de gode målene. Veiutbyggingen vil føre til at flere vil velge bilen, enn buss eller tog. Og det vil bli økte klimagassutslipp. Samtidig som man bygge en ny motorveg gjennom Innherred, som vil natur og matjorda blir berørt, uavhengig om veien er på 90 km/t eller 110 km/t.

Her må man tenke mer klimavennlig for å tilrettelegge for nullvekstmålet i Innherred. Fra tidligere eksempel da Levanger hadde kampanjetilbud for bybussene for bare 10 kr enkeltbillett. Resultatet var at flere tok bybussen og lot bilen stå, og det var flere ledige parkeringsplasser i Levanger sentrum. Det varte i 1,5 år før fylkessammenslåingen i Trøndelag og endte med prishopp for enkeltbillett.

Hvis man hadde redusert billettprisene til f.eks 10 kr for Innherredskommunene (og for så vidt i resten av Trøndelag), så vil man ha klart å få ned biltrafikken og fått ned klimautslipp. Det vil bidra til mer trivelig Innherred å bo, og mer klimavennlig framtid.  Så hva er det politikerne egentlig ønsker seg? Ny E6 eller nullvekstmålet?

Petter Kampli

SV-medlem