Slagene på Stiklestad: – For utenforstående er det interessant få innsyn i slike prosesser

foto