Torsdag 03.11. fikk vi som bor i Leksdal en lite hyggelig førjulshilsen fra kommuneadministrasjonen.

Kommunedirektørens forslag til budsjettinnsparinger gjør at vi kan stå foran en rasering av Leksdal. Både barnehage og skole legges ned fra nyttår, og skoleelevene flyttes til Stiklestad. Er det virkelig mulig å komme med et slikt forslag?

I Leksdal er vi innforstått med vedtaket om at Leksdal skole og Stiklestad skole skal slås sammen til en ny skole med beliggenhet på Stiklestad. Men målet nå er å spare penger. Kostnadene for enda en ny skole har steget drastisk. Derfor ble det nylig lansert tre nye forslag fra kommunedirektøren når det gjelder skolestrukturen i Verdal.

Disse tre forslagene skal opp i kommunestyret:

1. Skrinlegge bygging av nye Stiklestad skole, oppgradering av Ørmelen skole, Stiklestad skole, Leksdal skole og Vuku barneskole.

2. Ny skole på Stiklestad, oppgradering av Ørmelen skole og Vuku barneskole.

3. Bygge en ny stor ungdomsskole på Stiklestad der alle ungdomsskoleelevene i Verdal skal gå. Leksdal, Ørmelen og Stiklestad overføres til Verdalsøra barneskole.

Hvordan kan man lansere et forslag om å flytte barna våre fra nyttår og dermed forbigå forslaget om ny skolestruktur? Hva om oppgradering av blant annet Leksdal skole er det beste alternativet, og ny skole på Stiklestad ikke blir bygd? Skal man flytte Leksdalingene tilbake igjen? Dette er en reell problemstilling, ikke minst fordi det er mulig å flytte Leksdal barnehage til første etasje på Leksdal skole, som var tilfelle før 6- årsreformen. Samlokalisering skole- barnehage kan være verdt å se på. Ungene våre risikerer en midlertidighet i uholdbar lang tid. Nyskolen har ny frist i 2025,- hvis den blir bygget.

All sunn fornuft tilsier at de tre alternativene for skole som er fremmet må utredes før elevene blir flyttet. Strukturdebatten er ikke en reell prosess hvis flytting gjennomføres fra nyttår. Da er prosessen kjørt.

Det er også alarmerende at kommuneadministrasjonen foreslår å flytte elever fra et skolebygg som er godkjent til et skolebygg som ikke er godkjent. FAU- Stiklestad skole skrev så sent som i juli i år i Innherred at skolen har manglet godkjente rømningsveier ved brann siden 2015, og at det ligger mopper i vinduskarmene for å stoppe vanninntrengning. Det blir også hevdet at det er mugg der. Er det dette dere har å tilby barna våre? En midlertidig overfylt skole i betraktelig dårligere tilstand enn vår egen skole?

Vi ble svært urolige da Pål Sverre Fikse uttalte i Innherred at de tyngste beslutningene lå på Vuku bo- og helsetun og Leksdal barnehage. Nedleggelse av Leksdal skole er kjent sak. Nei, vi er ikke kjent med, eller i nærheten av forberedt på nedleggelse etter juleferien, og det er heller ikke det vi er lovet. Vi er lovet at skolen består til ny skole er ferdig, - hvis den blir bygget.

I overgangssituasjoner fra barnehage til skole, og skole til skole har kommunen gode rutiner som skal sikre barna trygghet i en av livets store overganger. Dette samarbeidet starter i god tid. Det virker som betydningen av dette er glemt. Her skal 46 elever ut fra forslaget forberedes og trygges i løpet av noen få førjulsuker.

Leksdal skole er en fådelt skole der flere trinn går sammen i enkelte fag, og pensum er lagt opp gjennom 2- og 3- årsbolker. Stiklestad skole har rene klasser på hvert trinn. Hvordan sikre at elevene får undervisningen de har krav på ved sammenslåing midt i skoleåret? Her vil elevene få samme pensum to ganger, og manglende årspensum i flere fag. Likevel hevder kommunalsjef oppvekst Harald Morten Steen at det er mulig å ivareta alle, 8 uker etter presentasjon, 3 uker etter vedtak. Hvordan? Dette er noe annet enn å flytte pc’n til en ny kontorpult.

Det ser også ut til at kommunens arbeidsgiveransvar er glemt. De ansatte har skriftlig avtale på å få vite om nytt arbeidssted tre måneder før eventuell overflytting, evt krav på ny stilling ved overtallighet. Disse stillingene finnes ikke. Hvor skal de ansatte på Stiklestad og Leksdal plasseres? Hvem er overflødig? Her må man behandle folk som folk, ikke tvinge igjennom inngripende tiltak man ikke ser rekkevidden av i løpet av julestria.

Hva som spares på dette hasteforslaget er et interessant regnestykke. På papiret kan det se ut som at Verdal kommune sparer 3,1 millioner på å legge ned Leksdal skole. I et litt større regnestykke som handler om trygghet og forutsigbarhet er det vanskelig å sette opp et regnestykke som går i pluss ved et slik hastevedtak. Hva er prisen på barnas psykiske helse?

Kommunens har et disposisjonsfond på 106 millioner, av økonomisjef Helge Holte nylig omtalt som «godteriposen». Det bør omdøpes til nødproviant. Er fondet så hellig at man heller vil rasere ei bygd på noen uker? Hva med å bruke litt mer tid på å ordne opp i økonomien og finne gode løsninger, heller enn å kaste seg på kortsiktige panikkløsninger? Vi blir rystet over prioriteringene vi leser om, - forslag om å kjøpe Vaterholmen uten at det finnes et behov, kjekk-å-ha tomt til 12 millioner bak Håndverkertorget. Til og med bokbussen for barna våre er i spill. Dette er smålig av kommunedirektøren.

Vi setter vår lit til at disse forslagene stoppes av politikerne.

Hilsen FAU Leksdal skole