Alle spiser mer i godt lag. God mat og gode måltider er avgjørende for at eldre både får dekket sine behov og utnyttet sine ressurser. Et godt forslag fra kommunedirektøren ville derfor være å bedre kantinetilbudet for eldre i kommunen. Dette ville også vært i tråd med Regjeringen sin strategi «God og riktig mat hele livet». Og det ville redusert kommunen sine utgifter til hjemmetjenester og sykehjemsplasser, og gitt færre sykehusinnleggelser.

Et godt måltid er for de fleste ensbetydende med å spise god mat og å spise den sammen med noen. God mat og gode måltider gjør oss mindre utsatt for helseplager. For eldre er det ekstra viktig å spise nok og riktig. Redusert matlyst, redusert tørstesans og redusert næringsopptak i kroppen er del av den normale aldersutviklingen. De som jobber på et kantinekjøkken er utdannet til i å sikre et balansert kosthold og god ernæring, men dette er både dyrt og vanskelig å få til om man skal lage middag kun for én. Vi vet også at god ernæring er ekstra viktig hos personer med kroniske sykdommer, og jo eldre vi blir dess flere lidelser samler vi med oss. Man kan godt si at alle innleggelsene på sykehus grunnet underernæring og feilernæring er det som gir mat på bordet til landets geriatriske avdelinger. Slik bør det ikke være. Som gammel er det (endelig!) en helsefordel med noen ekstra kg på kroppen.

Utover å tilby mat har kantiner som på LBAS og den gamle Domus-caféen særdeles viktige oppgaver som sosiale treffpunkter. Helsegevinsten av å være inkludert i et fellesskap som disse måltidene legger til rette for kan ikke måles i penger. Og om man allikevel forsøker skulle jeg likt å se det regnestykket som konkluderer med at disse kantinene ikke gir en samfunnsgevinst også i kroner og øre.

Hvis kommunen ønsker å spare penger bør de «heve kunnskapen, kompetansen og bevisstheten om mat og måltider i hele helse- og omsorgstjenesten – fra dem som er toppledere i kommunen, til dem som gjør den viktige jobben med å hjelpe og støtte eldre og pleietrengende hver eneste dag». Regjeringen sin strategi forteller dere i detalj hvordan dere skal gjøre det. Å kutte i kantinetilbudet for eldre er ikke et formålstjenlig tiltak.