Nu sett æ hen og scrolle,

og i dag trur æ at æ vil gi kommunedirektøren en bolle,

for æ høre ka han sei både i ord og mellom linan,

og æ ser faktisk økonomi-sidan,

Men når vi får framlagt forslag te kommune-budsjettet,

Så trur æ nesten at øvre del av Verdal ´n lette.

Vuku bo- og helsetun er foreslått avviklet i kommunedirektørens budsjett og økonomiplan for neste år og de kommende årene. Foto: Tor Ole Ree

For oppi Vuku hi vi det andre kommune-sentret,

Og det e faktisk sånn at vi forvente

At også folk fra øvre grendi og bebodde plassa

ska få en del av kommunekassa -

uten å fløtt helt nedpå Øra når en bli medtatt og skral.

Eldre og gamle e itj berre en pakke og et utgiftstal.

Og ska hjemmetjenesta rek etter veia for å samlas nedpå Øra kvar dag,

for så å kjør oppover dalen igjen i neste åndedrag?

Vi forstår at det kan itj brukas meir enn vi hi i «kassa»,

Men når det gjeld å ha omsorgsboliga eller avlastningsplassa

Så vil vi fortsett å ha nån «litte» i nærheta vi å,

Og tjenstan oppi hen fungere bra dem, - så lett dem bestå!

Bærekraft var og et ord som vart flittig brukt,

og at stordriftsfordela KAN og SKA taes ut!

Men kjøring berre i fånøtten opp eller ned, -

eller ei hjemmetjeneste som kan havne i kne-

DET e det INGEN som e tjent med!!!

Vi må da dra NØTTE av det vi hi og som fungere som det ska!

For vi hi itj RÅA heller - te å gjørrå nåkkå anna!!