Sykehuset Levanger holdeplass var en holdeplass på Trønderbanen som ble nedlagt for over 13 år siden.  Holdeplassen ble nedlagt av sikkerhetsgrunner.

Ifølge sikkerhetsforskriften var plattformen for kort og at den lå i en kurve.

I tillegg er stoppestedet innenfor innkjørsignalet til Levanger stasjon, og det var ikke tillatt

Jernbaneverket vurderte å utbedre plattformen. Problemet var imidlertid at den lå i en kurve, og dermed ble avstanden til tog dørene for stor.

Det ble også vurdert å flytte jernbanesporet og bygge ny plattform, men det ble den gang svært kostbart. Det tredje alternativet var å legge ned hele togstasjonen ved sykehuset. Det var et stoppested med 90.000 reisende årlig og dermed den åttende største stasjonen i hele region nord.

Resultatet ble at holdeplassen ble lagt ned. Det var spesielt å legge ned en så stor holdeplass i desember 2010 og miljømessig var det nok langt fra dagens tankegang.

Det er fra Levanger jernbanestasjonen til sykehuset en gangavstand på nøyaktig 832 m. Det blir fort 2-300 kroner for taxi frem og tilbake for den som ikke klarer å gå så langt. Fra den nedlagte perrongen ved sykehuset der trønderbanen tidligere stoppet ved behov, er gangavstand til sykehuset ca. 95 m. Det er svært viktig for Sykehuset Levanger å ha en togstasjon så nært, både for ansatte og pasienter, sa den gang administrerende direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag.

Han var bekymret for at pasienter ville få problemer med å komme seg til timer på sykehuset, og for at flere ansatte vil velge bilen i stedet for toget når de skulle på jobb. Ikke minst i et miljøperspektiv er det viktig at togene stopper her. Det er viktig at flest mulig reiser kollektivt, og det er vel ingen som ønsker å oppta flere parkeringsplasser enn høyst nødvendig, sa Flaat i 2010.

Vi er nå kommet til 2024 og Trønderbanen er virkelig et aktuelt tema i disse dager.

Fokuset på at folk må ta kollektivt og da spesielt toget er i alle media.

Kan det være aktuelt for fylkesordføreren å rette en henvendelse til Bane Nor om det finnes mulighet til å få på plass en ny holdeplass ved Levanger sykehus?

Svein Otto Nilsen

Pensjonistpartiet