Debatt

Vi ansatte forstår ikke vår øverste leder

«Bekymrede sykepleiere» i helseforetaket forstår ikke prioriteringene til Tor Åm, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag. Les deres åpne brev til direktøren. Foto: Roger M. Svendsen