Mange fikk nok med seg at biolog Per Espen Fjeld nylig kastet en brannfakkel omhandlende tiltak og mer restriktivt lovverk omkring kattehold, sett i lys av den enorme mengde kattekjæledyr som til enhver tid bidrar til tilbakegang av småfugl.

foto
Illustrasjonsfoto

Jeg applauderer initiativet, er veldig glad for at noen våger seg frampå i dette som kan virke som en smått hellig ku blant nordmenn flest.

Misforstå meg rett: Jeg synes også at katter er koselige dyr som bidrar til mye fint for oss mennesker. Debatten er langt ifra svart/hvit. Derfor må vi saklig kunne diskutere oss fram til løsninger som fungerer for både fugler, katter og folk, og det er høyst betimelig.

Det er et ubestridelig faktum at det foreligger mange menneskeskapte grunner til at ulike arter i naturen er i tilbakegang. Katten har ikke en naturlig plass i vår fauna, og den enorme mengden kjælekatter er derfor én av årsakene til at en naturbalanse forrykkes.

Tidligere fungerte katten stort sett som nyttedyr på gårdene, og var langt ifra noe man hadde i heimene i den utstrekning vi ser idag. Her i boligfeltet hvor vi bor, frekventerer minst ni katter døgnet rundt. At de pisser på ved og annet vi har her ute, graver og skiter i blomster~ og urtebed, er én ting. Vi godtar jo ikke det av hunder og deres eiere heller.

Langt verre mener jeg det er at kattene jakter, stresser og fanger småfugl.

I vår hage mater vi fuglene med forskjellige typer fôr gjennom vinteren ~ (ulike arter har hver sine preferanser) ~ i håp om å bidra til at artsmangfold og bestander opprettholdes. Underholdning får vi også! Stas var det da vi jevnlig fikk en flokk gulspurv på fôringsbrettet i vinter. Men hva skjedde? Hver dag, flere ganger daglig, satt en av nabolagets søte katter gjemt under brettet og tok dem, én etter en! Bare rester lå igjen i snøen. Gulspurven er en av de arter som befinner seg på rødlista. Det kan snart være slutt på gulspurvens velklingende tellerekke fra en til sju fra vårskogen. Dette er garantert ikke bare katters verk (mennesket har flere «svin på skogen» som bidrar til dette), men sannelig bidrar ikke kattene positivt!

Nå på forsommeren hadde en spettmeis rede i en av buskene våre, og det var fullt liv der inne da den fôret småtassene. Plutselig en dag var det stille. Jeg dristet meg til å sjekke forholdene der inne i krattet....tomt rede og fuglerester var synet som møtte meg.

Som det har blitt, bør vi stille oss bak biologens ønske om et revidert lovverk omkring kattehold. Menneskers utvidede behov bør ikke trumfe naturbalansen. Båndtvang ~ og iallfall ikke bjelle ~ er kanskje ikke forenelig med kattens natur, men avgrensede områder tar ingen katt skade av. Ei heller tar naturen skade av færre katter. Snarere tvert imot.