Vann eller vind? Ordet vandalisme hører hjemme som karakteristikk på det vi har latt skje.

foto