Det har vært store protester i Oslo utenfor Olje- og energidepartementet  på grunn av vindturbinene som er satt opp, er i drift og bryter de samiske menneskerettighetene.

Den 11. oktober 2021 kom Høyesteretts enstemmige dom, som fastslår at vindkraftanlegget bryter med samenes menneskerettigheter.

504 dager etter denne dommen står turbinene enda, produserer strøm og bryter altså menneskerettighetene.

I Innherred leser vi intervju med fylkesvaraordfører Hallem (SP) og ordfører i Åfjord Vibeke Stjern (AP) at begge disse ønsker at vindturbinene i Åfjord skal stå der.

Ved behandling av fylkesdelplan vindkraft i Sør Trøndelag fylkeskommune så var det kun ett parti som stemte i mot forslaget som ble lagt frem, nemlig Rødt.

Men kanskje Arbeiderpartiet og Senterpartiet bare skal innrømme at gevinsten fra vindkraftverket er viktigere enn urfolks rettigheter?

Vi i Rødt på Innherred ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Innherred om å bruke sine kontakter opp mot regjeringen for å få slutt på denne galskapen.