Torsdag sendte jeg et brev til AtB med spørsmål knyttet til bøtelegging av grunnskoleelever på skolebussen. Henvendelsene i etterkant har vært overveldende og det er trist å lese om alle skoleelevene som har hatt lignende opplevelser. Både i mediene og på e-post har jeg fått svar fra AtB. Likevel lurer jeg fortsatt på hvordan det kan være rett å bøtelegge en skoleelev som har gratis skoleskyss på skolebussen?

I dette tilfellet har han ikke bare opplyst bussjåføren om at han mangler kortet og likevel fått være med. Skoleeleven har svart høflig og ærlig på vekternes spørsmål, gitt fra seg bankkortet og funnet seg i å få opplysningene sjekket av politiet. Han fikk ikke en gang alternativet om å forlate skolebussen for å slippe bot.

AtB svarer at de forstår at det er "ubehagelig" å "bli tatt i en billettkontroll".

AtB forsvarer bøtelegging av grunnskoleelever med rett til gratis skoleskyss på vei hjem med skolebussen.

AtB svarer at det er viktig med kontroller som dette for å «sikre billettinntekter i hele fylket».

Da lurer jeg på hvilke billettinntekter det er som opprettholdes ved å bøtelegge skoleelever som har glemt busskortet en skoledag? Det er en fylkeskommunal oppgave å sørge for at skoleelever som bor for langt unna skolen til å sykle eller gå, har et tilbud i form av skoleskyss. Billetten er derfor allerede betalt.

Hva skal da være formålet med å "ta" elever på skolebussen i en billettkontroll?

Ved å sette seg på skolebussen til Leksdal, ender du opp i ei bygd uten en eneste aktivitetspark, butikk eller kafé. Neste mulighet til å kjøre kollektivt tilbake til sentrum er skolebussen neste morgen. Ikke en gang AtBs kollektivtilbud i distriktene «fleksibel transport» kommer til Leksdal. Det er visstnok for langt unna.

Kan AtB ta seg bryet med å lese alle kommentarene i sosiale medier fra fortvilte foreldre som har lignende erfaringer - enten de bor i en annen bygd i Verdal, Steinkjer eller Nærøysund - slik at de forstår at dette handler om langt flere skoleelever enn min sønn.

For meg og mange andre foreldre som har kontaktet meg de siste dagene, er dette det sentrale spørsmålet:

Forstår AtB at denne saken ikke handler om billettinntekter, men om hvordan voksne møter skoleelever som er på vei til og fra skolen?

foto
Forstår AtB at denne saken ikke handler om billettinntekter, men om hvordan voksne møter skoleelever som er på vei til og fra skolen?, spør Tone Berg. Foto: Tor Ole Ree