Søker du på «å løse en konflikt» får du mange treff på internett. For eksempel kan «idebanken» beskrive forskjellig etapper som: «konflikthandtering forutsetter en kultur for ulikhet, konflikter må handteres i tide, første steg er å forstå». Kunnskapen har økt drastisk de siste femti årene, med mye forskning om det. Alle løser konflikter i daglig livet. Likevel fortsetter oppfatningen om at internasjonale konflikter kan hovedsakelig løses med vold. Bertha Von Suttner forsvarte allerede rundt 1900 tallet at man burde organisere en arena eller domstoler hvor internasjonale konflikter kulle løses tidlig, før de eskalerer. Det fortalte Tommy Vaad Funderud i et radioprogram på NRK med tittelen «Hvor er pasifistene når krigen raser?»

Finnes det nå en arena hvor internasjonale konflikter kan løses tidlig? Nei. Den gode ideen er ikke tatt i bruk. Det finnes antagelig ikke midler til det. FN kan ta opp konflikter i sikkerhetsrådet, men de er bremset av vetorett, og har små midler.

For eksempel kan vi se på atomvåpenforbud. Atomvåpen kan å utslette alt. Atomvåpenforbudet trådte i kraft i januar i fjor. Det årlig budsjettet til FNs jobb mot atomvåpen tilsvarer det våpenmaktene bruker på å modernisere sine atomvåpen i løpet av en eneste time. Johan Galtung, Gene Sharp, Dalai Lama, Gandhi, er flere kjente teoretiker for fred. «Vær kreativ og se helheten» er et nøkkelbegrep.

Den 11 april i år kunne SIPRI (Stocholm International Peace Research Institute) skrive at verdens militære utgifter i 2021 overskrider 2 000 milliarder dollar for første gang. Imens blir kloden mer og mer opphetet og forurenset. Det mangler midler for å investere i rent vann og bekjempelse av fattigdommen. Er det ikke på tide å organisere landene på en annen måte, kanskje i en føderasjon?

I radioprogrammet «Hvor er pasifistene» fikk pasifisten snakke i åtte og halvt minutt. Deretter snakket noen fra Forsvaret i over elleve minutter. Til slutt snakket noen om et annet tema i trettifem minutter. Dette er typisk for den plassen som er reservert for de som ønsker å jobbe for fredelig konflikthåndtering. Men takk til programlederen for å ta opp temaet.

Ønsker du å høre mer om ikkevold som virker? Synes du at vi skulle bruke mer ressurser på fredelig konflikthandtering? Det vil ikke komme av seg selv. Statlig støtte til opplysning for fred ble fjernet fra statsbudsjettet. Er det noen annen enn fredsorganisasjoner drevet av frivillig som ber om mer penger til forebygging? Mer til fred kommer ikke uten krav fra det sivile samfunn.

Stortinget skal 3. juni ta standpunkt til om USA skal få råderett over fire områder i Norge. Norge vil ikke ha innsyn i disse områdene. Vi får ikke vite om USA får inn atomvåpen eller holder folk i fangenskap eller bruker tortur. Retten i USA er mindre utviklet enn i Norge. Konstitusjonen sier at Kongen skal ha råderett over militæret i Norge, i tilfelle må han si nei en gang til. Å la USA oppføre seg som de vil i Norge vil bare skru opp enda mer utviklingen mot mer våpen og mer forurensing og mindre tillit.

Handler krig om forsvar av barn? De fleste ofre i krig er sivile nå.

Tenk på hvor mange barn vi kunne redde fra elendighet med bare en del av budsjettet som brukes på våpen. Tenk på alle ressurser som brukes på våpen i stedet for å løse klimakrisen og matkrisen som kommer. Er det ikke verdt å gjøre alt vi kan for å forebygge krig eller finne en mer effektiv måte å løse konflikter på? Meld deg inn i en fredsorganisasjon. Engasjer deg. Framtiden på kloden avhenger av den sivile innsatsen.