Spørsmålet har dukket opp i forbindelse med forestillinga We Will Rock You og erkjennelsen av at Aulaen i nær framtid ikke dekker kulturlivets behov. Også tidligere har kulturaktører savnet initiativ og engasjement rundt Tindved ettersom Teaterutdanninga flytter ut i ganske nær framtid. Allerede under behandlingen av kommunebudsjettet for 2021 ble det fremmet forslag om at kommunedirektøren skulle vurdere kjøp eller leie av Tindved (Møllegata 6) ettersom Nord universitet på sikt skulle flytte ut. Dette forslaget ble fremmet av SV og fikk støtte av Ap.

I budsjettbehandlingen året etter ble det vedtatt at kommunedirektøren i løpet av 2022 skulle komme med en sak hvor behovene som lag og foreninger har for øvings- og framføringslokaler skulle være kartlagt. Det var kun Høyre som stemte mot dette forslaget.

Etter dette har det vært stille på den politiske fronten. Og om det har skjedd noe i den kommunale administrasjonen, er ikke godt å vite. Derfor blir det spennende å følge det neste kommunestyremøtet, hvor det blir en interpellasjon om Tindved.

For nettopp den gamle mølla (Gammelmølna), Tindved, har potensiale til å bli et aktivt kulturhus hvor kor, korps og teaterlag kan finne øvingslokaler og lager, andre lag og foreninger kan finne møterom og alle kan ha små og store konserter og forestillinger. Her ligger alt til rette for å etablere et levende kulturhus som kan bli brukt av alle - ikke bare de som har mange hundre tusen kroner på bok.

Og så må vi som er aktive i kulturlivet, ta en runde med oss selv: ønsker vi et kulturhus som er økonomisk tilgjengelig for små og mellomstore lag eller skal vi ha ei storstue som det kun er store lag med store satsninger som har råd til å bruke? Jeg tror ikke vi kan få begge deler.

Sven-Øyvind Bern