Barnevernet fremstår ofte i media som hjelpere, men dessverre er sannheten ofte en noe annen. De har ofte makt og den bruker de oftere enn mange tror. Alt for ofte er fremdeles fokuset å fjerne barn fra familier selv om de forfekter noe helt annet i media.

Det er nå på tide at man får et uavhengig ombud som kan og vil kjempe for rettsikkerheten og tryggheten for det enkelte barn. Dagens fylkesnemnd er rett og slett som bukken og havresekken og ingen uavhengighet til barnevernets maktapparat.

Mange spør meg om hva vi skulle ha gjort uten et barnevern. Det er klart at man må ha et barnevernsapparat, men da må foreldrene, besteforeldrene og ikke minst barna oppleve at det er en hjelp.

Jeg har gjennom mitt lange politiske liv i Trondheim bystyre hørt mange forferdelige historier som det er til å gråte av. Det er ikke rart at mange advokater ikke ønsker å ta barnevernssaker.

Media har i flere år hatt en evne til å vinkle sakene på en måte som gjør at man sitter igjen med et inntrykk av at barnevernet har gjort alt de kan. Man retter kun fokuset på at det er for lite midler. Kanskje ville barna fått god hjelp ved enkle tiltak i hjemmet, i istedenfor å tvangsflytte barna og det er dessverre mange barn som lengter hjem.

Kanskje bør man se på om også barnevernssektoren i kommunene skal ha et brukerutvalg.

Brukerutvalget skal ha som mål å øke tilliten til barnevernet som igjen kan gi tryggere og bedre barnevern.

Jeg skulle svært gjerne sett at folkevalgte fikk bedre kunnskap som grunnlag for engasjement rundt barnevernsspørsmål.

Er løsningen at folkevalgte diskuterer enkeltbarn i et klientutvalg, eller er det bedre at politikerne kun får overordnede statusrapporter? Jeg har stor tro på å få tilbake et Klientutvalg i den enkelte kommune eller interkommunalt.

Svein Otto Nilsen

Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim og fylkestingsrepresentant i Trøndelag