Kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK er ute og kommenterer i avisa Innherred Skogn Pensjonistlags uttalelse om den kraftige nedskjæringen av radiokanalen P1+ (Innherred på nett 4.2.). Der prøver han å gi inntrykk av at vi tar feil og at vi uttaler oss på sviktende grunnlag.

Men hans forsøk på bagatellisering rokker ikke ved hovedfakta i saken; at NRK har varslet urovekkende kraftig nedskjæring av den populære kanalen P1+.

Når Grøtte hoverer over vår påstått manglende evne til å undersøke saken og påstår at vi har latt oss lede av omtale i sosiale medier, rykter og skremsler, kan vi poengtere følgende:

Vår uttalelse er utelukkende gitt på grunnlag av fakta opplyst i radiokanalen P1+ selv – nærmere bestemt i programposten «Holm», som nå er varslet nedlagt.

Opplysninger er gitt der om halvering av budsjett for P1+, både ansatte og penger.

Bjørn Tore Grøtte påstår nå på sin side at halvering langt fra er tilfelle.

Den 6. januar var kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen gjest i programmet «Holm».

I innslaget ble det opplyst at P1+ nå må kutte, ettersom NRK må spare inn 315 millioner kroner i 2023.

Vi ser oss nødt til å ta dette nøyaktig og referere ordrett hva som ble sagt i intervjuet:

– Skal vi være litt navlebeskuende og snakke om P1+?

– Ja, det kan vi gjerne være.

– For vi skal halvere budsjettet rett og slett, nesten da.

– Ja

– Halvparten av penger, halvparten av ansatte, tenker du at man kan lage en like god radiokanal for halvparten av ressursene?

– Nei. Man kan ikke lage like bra for halvparten av ressursene, det går ikke. Det får konsekvenser. (-) Vi må kutte, det gjør vondt, og det kommer til å få konsekvenser.

Det svara altså kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Og det ble opplyst at blant annet programmet «Holm», som hun altså var gjest i, ville bli borte i sin nåværende form.

I samme program var programsjef radio Region midt, Merete Verstad, intervjuet om nedskjæringen av P1+ den 9. januar. Den samme introduksjonen om nedskjæringer i NRK, og budsjettkutt til det halve, nesten, for P1+ ble gjentatt av programleder, og vi referer ordrett starten på intervjuet om budsjettet med programsjefen:

– Hva er det som skal skje med denne radiokanalen nå?

– Ja, aller først så synes jeg jo at det er veldig kjipt at dette budsjettkuttet går ut over en så bra og viktig radiokanal som P1+, det synes jeg er leit og trist (-) Hva vi skal gjøre,  jo jeg tror jo at vi fortsatt skal få et godt tilbud i P1+, fordi at det er så mye bra å bygge videre på.  Selv om det skal halveres, så skal det fortsatt være godt selskap for den samme aldersgruppen ...»

Merete Verstad opplyste at man arbeider med å bygge et helt nytt programskjema utfra de nye forutsetningene. Det ville i praksis bety f.eks. færre gjester og mer musikk. De hadde fått et halvt år på seg til å gjennomføre endringene, men programmet «Holm» ville bli nedlagt allerede ca. 1. mars i sin nåværende form.

Dette var i seg selv så alarmerende opplysninger at det ga grunnlag nok for Skogn Pensjonistlag til å uttrykke vår klare misnøye med nedskjæringen og vår oppriktige bekymring for framtida for radiokanalen som så mange på vår alder holder svært kjær.

Og er det slik at kringkastingssjefen og programsjefen Region midt har gitt uriktige opplysninger om halvering av budsjett og ansatte, slik kanalsjef Bjørn Tore Grøtte tydeligvis mener når han i Innherred nå utbasunerer: «Slett ingen halvering», ja så må han eventuelt gå i rette med sin egen kringkastings-sjef og sjefskollega i radioen – ikke Skogn Pensjonistlag, som bruker fakta-opplysninger gitt gjennom NRK Radio!

Og vi forstår at en halvering av ansatte og ressurser tilført kanalen er drastisk, og vi greier å regne oss til at nedskjæringen for akkurat kanalen  P1+ er langt mer drastisk enn den gjennomsnittlige nedskjæringen i NRK. Med totalbudsjett på over 6 milliarder betyr 315 millioner kroner i nedskjæring gjennomsnittlig ca. 5 prosent.  Men P1+ må svi med urimelige 50 prosent!!!

De to som uttalte seg på NRK´s vegne, referert ovenfor, uttalte altså at det var vondt, trist og leit å måtte kutte i dette populære radiotilbudet til de øvre aldersgruppene.

Vi merker oss at kanalsjef Bjørn Tore Grøtte, derimot, i sine kommentarar ikke ser ut til å bekymre seg over, eller på noen måte beklage at han nå får tildelt mindre ressurser til å gi pensjonister og de som har levd en stund et godt radiotilbud.

Oppsummert: Vi holder oss altså til fakta slik NRK selv har gitt oss dem gjennom vår kjære radiokanal P1+, og har hverken lest eller latt oss påvirke av det som måtte være skrevet på sosiale media.

Men derimot gjør det inntrykk når vi hører at lytterne til kanalen, nesten daglig, kommer med tillitserklæringer og rosende hyllest til kanalen – og beklager sterkt at det nå skal kuttes kraftig i budsjettet.