Kommunen skal nå på nytt bruker penger vi ikke har på utredninger vi ikke trenger. Langt over 1 million er avsatt til å utrede noe administrasjonen selv klarer fremfor langt dyrere konsulenter.

Det som skal utredes er bla noen av de få kommunale barnehagene Levanger har igjen.

Vi er en av kommunene med lavest kommunal barnehageandel. Ikke et vondt ord om de private barnehagene. Jeg har selv valgt en av dem til mitt barn. Men hvem skal Sp ofre denne gangen? Er det Åsen, Holåsen, Momarka, Ytterøya eller kanskje Ekne?

Vårt nei er et nei til både utredning av skole og barnehagestruktur med bruk av lånte penger. Arbeiderpartiet ønsker verken barnehage eller skolenedleggelser, eller å betale konsulenter mangedobbel  pris for det vi utmerket kan utrede selv med egne ressurser

Vegard Austmo

Nestleder Levanger Ap