Da blir det streik, og lærerorganisasjonene er klare. Noen sier lærerne klager og krever for mye, altså at vi har det for godt som det er. Ja, vi har lang ferie, men ikke mer enn andre yrkesgrupper. Vi har tvungen avspasering før og etter ferie, men vi kan ikke ta avspasering når vi vil og trenger det. Andre yrkesgrupper kan ta noen dager i september, kanskje i januar, når det er kaldt i været og billigere å reise. Det kan ikke lærerne.

Ja, vi har bra lønn, men vi har i flere oppgjør havnet bak andre yrkesgrupper i forhold til prisvekst, der andre grupper har kommet riktig ut i forhold til frontfaget. Man makter ikke å ta igjen etterslepet i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været. Til det var ramme for lav i tilbudet fra KS.  Dette kan ikke fortsette, og rammer rekrutteringen til et yrke som allerede sliter med lærermangel.

Skolemyndighetene og landets politikere bør i større grad sette pris på lærernes innsats. Lærerne sier sjelden nei. Under pandemien har vi virkelig stått på, og jobbet utallige timer ekstra – uten full betaling. Vi sto i det med sykdom og smitte. Der vi ikke kunne støtte hverandre i skoledagen, var vi stengt i kohorter. Lærerne sier heller ikke nei til en ekstra innsats når ukrainske barn skal inn i skolene.

Så, vi streiker! Men én ting skal alle være trygge på: Selv om Skolenes landsforbund krever at lærerne skal ha mer i lønn, vil vi ikke være med å ta fra andre yrkesgrupper. Alle har fortjent det de har krevd. Stå på alle lærere, og vi som jobber med barn og unge i oppvekst. Sammen er vi sterke!

Hilsen

Aud Hilde Aasen

Fylkesleder Trøndelag

Skolenes Landsforbund