Redaktøren Leirset mener det er dårlig nytt for Innherred når E6 nå blir nedskalert, i lederartikkelen i Innherred 16. juni.

Leirset peker på flere mulige scenario, bl.a. at det bo- og arbeidsregionen Innherred blir liten når trafikken skal bevege seg under 70 km/t. Han peker også på at arbeidslivet i Innherred har aldri slitt mer med å få tak i arbeidskraft enn nå. Og videre «Et viktig politisk svar på slike utfordringer, er å legge til rette for mer mobilitet i samfunnet.»

La oss slå fast med det samme: Jeg liker godt å kunne komme raskt fra A til B.

Vi har fått sett presentasjoner av hvordan den nye E6 kan bli, med 110 km/t som fartsgrense. Det er virkelig dårlig nytt for Innherred. Trafikken på dagens E6 er for det meste lokal og regional trafikk. I en av planene jeg har sett var det kun planlagt to av- og påkjøringer i Verdal på nye E6’n. For Verdals vedkommende vil det bli avkjøring ved Vinne og på Fleskhus. På- og avkjøringen som ligger nærmest industriområdet eksisterer ikke, og mye av trafikken til og fra industriparken vil bli presset over på fylkesveger og kommunale veger. Heller ikke for jobb-pendlere internt regionen vil en slik mangel på av- og påkjøringsfelt være noen fordel. Det verste scenarioet jeg har sett, er at det heller ikke blir avkjøring på Fleskhus.

Nå er det ingen som vet hvor stor nedskaleringen vil bli, men å beholde dagens 70 km/t fra Mule til Havnekrysset er ikke noe alternativ, selv om Leirset ønsker å gi det inntrykket.

Flere på- og avkjøringer. Dersom hastigheten på E6 økes til 90 km/t vil det være enklere å legge flere på- og avkjøringer. Dette vil være et gode for jobb-pendlere og andre fra Innherred som bruker E6. 90 km/timen vil gi en stor tidsbesparelse, i tillegg vil alle spare tid ved at det finnes på- og avkjøringer flere steder og det er ikke nødvendig å kjøre omveier for å komme seg på E6.

Jordvernet er også viktig - en ting er arealbehovet langs vegen reduseres, men også alle av- og påkjøringene blir mye mindre arealkrevende. Et annet hensyn er bilkjørernes økonomi; jeg innrømmer at jeg kjører diesel-bil. I fjor sommer kjørte jeg noen mil på en vei med fartsgrense på 110 km/t. Da var drivstoffforbruket vesentlig høyere pr kilometer enn når jeg kjørte på vei med lavere fartsgrense.

Så velger Leirset å utelate et viktig verktøy. Framtidens svar på mobilitet (jobb-pendling), og det mest bærekraftige svaret, er tog og buss. Forutsetningen at bil er den eneste løsningen på utfordringene vi får framover er langt fra bærekraftig. Vi må ta i bruk alle muligheter som finnes for å «legge til rette for mer mobilitet».

Ikke vet jeg hvor Leirset bor og heller ikke hvordan han kommer seg til arbeid. Men siden han nylig var nestleder i Levanger Arbeiderparti, vil jeg anta at tog til Verdal stasjon og en liten rusletur til kontoret over banken er en fin start på dagen. Om bil er transportmiddelet, så utfordres Leirset til å bruke avkjøringen ved Vinne et par uker, bare for å kjenne på følelsen.