Alti Magneten ønsker å bygge en større kino som ledd i en større utvidelse av kjøpesenteret på Moan i Levanger. Dette framstår som et ledd i en spennende og framtidsrettet satsing. For det er mer enn fire kinosaler som skal inn i en planlagt tredjeetasje på Magneten. Kjøpesenteret har blant annet alliert seg med ærverdige Hugos Tivoli som har ulike ideer til hvordan de skal gjøre et slikt opplevelsessenter attraktivt for de besøkende.

foto
Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Skal det bli kino på Moan må den godkjennes av kommunestyret i Levanger. Det er en følge av kinoloven. I så fall er det ikke første gang at de folkevalgte får kinosaken på sitt bord. Den har vært en gjenganger i det politiske Levanger det siste tiåret. Kinodebatten har vært preget av store ord og vyer, av frykt for kostnader og hvor interessene mellom gamle sentrum og handelsområdet har stått i fokus. En debatt, preget av ørkesløshet og beslutningsvegring, og som endte med at Levanger er den største byen i Norges land som står uten kino.

Solsiden i Levanger. «Vi vil ligne mer på Solsiden i Trondheim enn på City Syd», sa Arild Berg til Levanger Avisa da han høsten 2010 fortalte om sine vyer for å utvikle Moan-området. Da hadde Berg nylig bedt politikerne om en omregulering som åpnet for å bygge boliger. For å sukre pillen tilbød den daværende Magneten-eieren seg å bygge kino på Moan.

I tiåret som er gått er det bygd boliger i stor stil på det som før var et handels- og industriområde. Kinoen ble det aldri noe av. De planene møtte sterk motstand fra meningssterke grupper som slo ring om Festiviteten, og satte sin lit til at de folkevalgte ville sørge for liv i sentrum. Da politikerne ikke klarte å bestemme seg trakk Berg tilbud om bygging på Moan.

Si ja og amen. Det er synd å si det, men kommunestyret har ikke vist seg oppgaven verdig når det gjelder kinodrift. Jeg, og sikkert mange med meg, ønsker ingen ny ørkesløs diskusjon. Minst mulig politiske innblanding må til om vi skal få en kino. Denne vil ikke koste kommunen en krone til verken drift eller investeringer. Derfor bør politikerne bukke, takke og si ja og amen til tilbudet fra Alti Magneten. Denne muligheten får de ikke hver dag.

(Lederkommentar i Innherred 30. oktober 2021)