SV har sett at alle kommunene på Innherred har en utfordringer med sykefraværet innen helse og omsorg. I noen tilfeller skyldes det sykdom som vi ikke rår over. I andre tilfeller er folk helt utslitt. Det kan vi som politikere gjøre noe med - hvis vi tør å prioritere det.

SV gir derfor dette Helseløftet:

Vi skal bruke de pengene vi i dag bruker på vikarer og overtid til å øke grunnbemanningen.

Økt grunnbemanning er forskjellen på å ikke blir helt ferdig med det du gjør, og det å ha muligheten til å gå på do eller spise matpakken din i fred og ro. Det er forskjellen på at lederen kan bruke tida si på å følge opp sine ansatte i stedet for å panikkringe vikarer for å avverge kriser.

Økt grunnbemanning vil også sørge for at brukerne møtes av ansatte på sitt beste, som har et ekstra øyeblikk når det trengs. Det kan bety mulighet for et innhold i livet ut over det å få mat og medisiner.

Vi tror sykefravær og arbeidsbelastning henger sammen. Det viser erfaringer fra andre kommuner. Derfor vil en økt grunnbemanning ikke bare redusere sykefraværet, men også bety mulighet til å øke bemanningen uten å øke utgiftene.

Snåsa SV fikk med seg de andre partiene på å prøve dette under helsedebatten i forrige uke. Denne uka vil Verdal SV forsøke det samme i debatten under kultur- og helsefestivalen.

Er det på Øra politikarane samlar seg?

Anne Kolstad

1. kandidat Verdal SV